Ministerie van Defensie


---

Nieuwsberichten
---

Ministers openen opleiding Vrede en Veiligheid

05-10-2001

Persbericht Ministerie van Defensie DV/PB/97

Minister drs. L.M.L.H.A. Hermans (OC&W) en minister mr. F.H.G. de Grave (Defensie) geven op woensdag 10 oktober a.s. in de Jaarbeurs te Utrecht het officiële startschot voor de nieuwe MBO-opleiding Assistent Vrede en Veiligheid. Met deze door het Ministerie van OC&W officieel erkende éénjarige opleiding kunnen jongeren zich voorbereiden op een baan bij de Landmacht, Luchtmacht of Marine.

De opleiding combineert gewone MBO-vakken met militaire vakken, oriëntaties en stages. Op deze wijze is het voor de leerling mogelijk zich een goed beeld te vormen van de mogelijkheden van een baan bij Defensie. Leerlingen die de opleiding Assistent Vrede en Veiligheid succesvol beëindigen, krijgen van Defensie een baangarantie. Degenen die aan het einde van de opleiding geen functie bij de krijgsmacht wensen, kunnen eenvoudig via een aantal extra vakken aan de slag in de beveiliging of een administratief beroep.

Bij een eerder gehouden pilot-project is gebleken dat de opleiding Vrede en Veiligheid succesvol is; van de 67 gestarte leerlingen is rond de zestig procent doorgestroomd in een baan bij Defensie. De nieuwe MBO-opleiding is het resultaat van een samenwerking tussen Defensie, ECABO (het landelijk orgaan beroepsonderwijs voor de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen) en zes regionale opleidingencentra (Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Arnhem, Roermond en Breda). De opleiding gaat dit jaar met ongeveer 160 leerlingen van start.

De bijeenkomst van 10 oktober wordt ondermeer opgeluisterd door een optreden van de popgroep de Kast en wordt bijgewoond door leerlingen van de opleiding Vrede en Veiligheid.

Deel: ' Ministers openen opleiding Vrede en Veiligheid in Utrecht '
Lees ook