Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Van Boxtel en De Vries naar de Antillen
Een persbericht bij het onderwerp Nederlands beleid. 3 januari 2000
Minister mr. R.H.L.M. van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) en staatssecretaris drs. G.M. de Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) brengen op donderdag 6 en vrijdag 7 januari 2000 een werkbezoek aan de Nederlandse Antillen. Zij voeren daar overleg met de regering van de Nederlandse Antillen, vooral over de problematiek van de migratie van Antilliaanse jongeren naar Nederland. Het is de bedoeling de afspraken die begin december 1999 zijn gemaakt verder uit te werken.

Deel: ' Ministers Van Boxtel en De Vries naar de Antillen '
Lees ook