Universiteit van Utrecht


7 april 1999

Minisymposium ‘Afvalbeheer: Van oude tijd naar kwaliteit’.

Afvalbeheer is in de loop der jaren van een eenvoudige ophaaldienst van afvalstoffen uitgegroeid tot een professionele organisatie die werkt vanuit de volgende doelstelling:

"Faciliteiten Bedrijf Utrecht-afvalbeheer draagt er zorg voor dat het aangeboden afval op een klantgerichte, milieuverantwoorde en veilige wijze wordt afgevoerd tegen een redelijke prijs. Bovendien wil de afdeling een bijdrage leveren aan de verbetering van de bedrijfsinterne milieuzorg van haar klanten."

Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen worden hoge eisen gesteld aan de relatie met de klant en de continue verbetering van de dienstverlening. De beheersing van de milieubelasting die veroorzaakt wordt door de activiteiten van FBU-afvalbeheer en de minimalisering hiervan hebben een hoge prioriteit. Het milieu- en kwaliteitszorgsysteem waarmee de afdeling sinds twee jaar werkt is een belangrijk hulpmiddel om aan deze eisen te voldoen. Onlangs is het zorgsysteem gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm ISO-NEN-9002 en de milieunorm Certiva. Hiermee is FBU-afvalbeheer het eerste onderdeel van de Universiteit Utrecht dat beschikt over een gecertificeerd milieuzorgsysteem.

Tijdens het symposium wordt stil gestaan bij de ontwikkelingen die de afgelopen jaren in de branche hebben plaatsgevonden. Door middel van een aantal lezingen herleeft het verleden, wordt de huidige stand van zaken toegelicht en is er aandacht voor de toekomstverwachtingen op het terrein van het afvalbeheer.

‘Afvalbeheer: Van oude tijd naar kwaliteit’ Woensdag 7 april 1999 van 14.00 tot 17.00 uur U-raadszaal, Heidelberglaan 8, de Uithof, Utrecht Informatie: Muriël van Campen, FBU-congresbureau, (030) 253 2728

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

_________________________________________________________________

Deel: ' Minisymposium 'Afvalbeheer Van oude tijd naar kwaliteit' '
Lees ook