Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Onderzoek naar asbest in vuurwerkverpakking (5-2-2003)


De VROM-Inspectie start deze week bij alle importeurs van consumentenvuurwerk een onderzoek naar vuurwerk dat is verpakt in asbesthoudend materiaal.

Het onderzoek wordt gestart omdat bij twee Nederlandse detaillisten vuurwerk in asbesthoudende verpakkingen is aangetroffen. Via het onderzoek moet duidelijk worden hoeveel importeurs van hun leverancier vuurwerk hebben gekregen dat is verpakt in asbesthoudend materiaal.

Het gaat om asbest dat in strijd met de regels is verwerkt in brandwerend doek waarin het consumentenvuurwerk is verpakt tijdens het transport naar Nederland en de distributie naar tussenhandelaren en detaillisten. Het vuurwerk wordt doorgaans niet in de bewuste verpakking verkocht aan de consument.

Voor een veilige opslag worden bepaalde soorten vuurwerk verpakt in brandwerend doek met daar omheen een omhulsel van gaas en een kartonnen doos. Het brandwerend doek wordt uitsluitend gebruikt in de gazen binnenverpakking van kartonnen transportdozen. Importeurs gebruiken deze verpakking om aan de nieuwe veiligheidseisen te voldoen die gesteld worden aan de opslag van vuurwerk. In twee gevallen is nu geconstateerd dat het brandwerend doek asbest bevat. Het is daardoor mogelijk dat bij het uitpakken van het bewuste verpakkingsmateriaal ook asbestvezels zijn vrijgekomen.

Omdat nog niet duidelijk is om hoeveel asbesthoudende verpakkingen het gaat en aan wie deze verpakkingen zijn geleverd, dienen bedrijven die consumentenvuurwerk in huis hebben de vuurwerkverpakkingen niet te openen.

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10325&site=persbericht )

Deel: ' MINVROM Onderzoek naar asbest in vuurwerkverpakking '
Lees ook