GroenLinks


Mirjam de Rijk kandidaat-voorzitter GroenLinks

De Kandidatencommissie Partijbestuur van GroenLinks draagt de journalist Mirjam de Rijk (36) voor als nieuwe voorzitter. De kandidatencommissie heeft in Mirjam de Rijk iemand gevonden die met verve leiding zal weten te geven aan de verdere politieke en organisatorische ontwikkeling van de partij.
GroenLinks is in de loop der jaren uitgegroeid tot een middelgrote partij.
Daarmee krijgt ze een nieuwe rol in het politieke bestel. Het partijbestuur heeft de komende jaren de belangrijke taak deze nieuwe rol inhoudelijk en organisatorisch verder vorm te geven.

De kandidatencommissie heeft ook voor de overige bestuursfuncties kandidaten voorgedragen. Het ledencongres van GroenLinks spreekt zich begin februari uit over de samenstelling van het nieuwe bestuur.

Mirjam de Rijk was de afgelopen zes jaar politiek en sociaal-economisch redacteur van de Groene Amsterdammer. Daarvoor werkte ze ondermeer voor Intermediair en HP / De Tijd. Daarnaast zat zij veel debatten en conferenties voor, ondermeer in De Balie in Amsterdam. Zij neemt deel aan het wekelijks journalistenforum van de TROS.
Mirjam de Rijk groeide op in Kenia en Suriname. Ze woonde daarna in Deventer, Groningen en Maastricht. Op dit moment woont zij in Amsterdam.
Eind januari zeventig was zij één van de drijvende krachten van de beweging tegen kernenergie. Ook was zij enige tijd werkzaam in het opbouwwerk en gaf zij trainingen.

De kandidatencommissie adviseert het Congres om het Dagelijks Bestuur als volgt samen te stellen:

* Voorzitter: Mirjam de Rijk

* Penningmeester: Bert Boer

* Secretaris publiciteit: Joris Wijnhoven
* Internationaal secretaris: Jan Kastje.

Binnenkort vindt u hier het complete advies van de kandidatencommissie.

Deel: ' Mirjam de Rijk kandidaat-voorzitter GroenLinks '
Lees ook