MISSIO

"Missie van Afrika naar Europa nog moeizaam"

Gerrie ter Haar is sinds kort hoogleraar 'Godsdienst, mensenrechten en sociale verandering' aan het Institute of Social Studies in Den Haag. Ze geeft in een interview in Missie in Aktie een aantal redenen waarom de Afrikaanse geloofsexpressie in het Westen moeilijk begrepen wordt. Ze laat onder andere aantekenen: "Wij zeggen tegen Afrikanen, dat ze hun eigen culturele en religieuze identiteit moeten ontwikkelen, maar in feite leggen we dan het accent op wat Afrikanen van ons onderscheidt. Wij leggen de nadruk op hun Afrikaan-zijn, zij echter op hun christen-zijn. (...) Wij komen, zeggen ze, bij jullie het evangelie terugbrengen dat we destijds van jullie hebben gekregen. Zo'n omgekeerde missie wil er bij ons nog maar moeilijk in." Het verhaal van Gerrie ter Haar, die specialiste is op het gebied van Afrikaanse religie, met name de gebedsgenezing, staat naast een andere bijdrage over de onbekende Afrikaanse theologie opgetekend in het op 11 mei 1999 te verschijnen nummer van het blad Missie in Aktie (3/99).

In het jongste nummer van het missionaire kaderblad staat verder een opmerkelijke aanklacht tegen voedseldumping door de EG. De markt in West Afrika wordt op dit moment overspoeld door goedkoop voedsel uit Europa. De dumpprijzen waartegen de goederen worden aangeboden vernietigen de plaatselijke markt volkomen. Afrika mag blijkbaar niet meer produceren voor zijn eigen behoefte. Het is alleen goed om de overschotten van anderen te consumeren. "De liberale handelspolitiek van het Westen draait de lokale economie in Afrika de nek om." Het verhaal komt uit de mond van een jonge onlangs uit Congo-Brazzaville gevluchte Zwitserse missionaris.

Verder besteedt Missie in Aktie aandacht aan:

- nieuwe wegen voor interculturele communicatie op Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs

- georganiseerde inzet van parochianen voor asielzoekers in Tilburg

- een herdenking van de Pakistaanse bisschop John Joseph, die een jaar geleden een onherroepelijk teken stelde door zijn zelfmoord als protest tegen de behandeling van christenen in zijn land.

Voor meer informatie en proefexemplaren: MISSIO, 070 - 304 74 44. Nadere inlichtingen over het blad worden verstrekt door de hoofdredacteur, dr. Jeroen Vis.
http://www.missio.nl
missio@missio.nl

10 mei 99 09:54

Deel: ' "Missie van Afrika naar Europa nog moeizaam" '
Lees ook