Misvatting geen schadeverhaal bij politieke onschendbaarheid


IJsselstein, 20131012 -- Hoewel de diplomatieke onschendbaarheid erg ver strekt en diplomaten inderdaad vaak de dans ontspringen, ligt het voor wat betreft het verhalen van een autoschade iets genuanceerder, en zijn er wel degelijk mogelijkheden voor het slachtoffer en diens verzekeraar om de schade te verhalen. 


Dronken diplomatenvrouw veroorzaakt schade
Vandaag verscheen in de Telegraaf het volgende artikel: Dronken Russin ontspringt dans. Omdat de diplomaat en zijn gezin onschendbaar zijn op grond van dat feit geen aansprakelijkheid hoeven te erkennen en er een immuniteitsprobleem ontstaat indien het slachtoffer zou moeten procederen, gaat men er van uit dat de schade niet verhaalbaar is en het slachtoffer diens schade niet vergoed krijgt. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn.  

Verzekeraar achterhalen
Op het moment dat iemand schade oploopt door toedoen van een aansprakelijke autobestuurder, heeft het slachtoffer een rechtstreeks vorderingsrecht op de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Normaliter kan deze verzekeraar worden achterhaald bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), echter in het geval van een auto met een diplomatenkenteken staat de verzekeraar niet aldaar geregistreerd. In dat geval zal er contact opgenomen moeten worden met het Consulaat of de Ambassade met het verzoek de verzekeraar van het betreffende kenteken vrij te geven. Wordt deze niet vrijgegeven, dan rest nog de mogelijkheid een verzoek tot schadevergoeding bij het Waarborgfonds Motorverkeer in te dienen. 

Chauffeur
In het geval dat de chauffeur van een diplomaat het voertuig bestuurt en schade veroorzaakt, dan kan deze aansprakelijk worden gesteld. De chauffeur geniet namelijk  geen politieke onschendbaarheid.  Mochten diens gegevens niet bekend zijn, dan kan men zich wederom tot het Consulaat of de Ambassade wenden met een verzoek tot vrijgave van de gegevens.  

Geen diplomatenkenteken
Het kan ook voorkomen dat de diplomaat of diens gezinsleden in een voertuig rijden zonder diplomatenkenteken. In het geval van schade kan in dat geval contact worden opgenomen met de politie of met de eigen verzekeraar om het kenteken en de verzekeraar na te laten trekken bij het RDW. De vordering tot schadevergoeding kan voorts worden ingediend bij de betreffende verzekeraar.  

112schade.nl
Het is dus niet altijd zo dat de schade toegebracht door een diplomaat of diens gezinsleden onvergoed blijft door de diplomatieke onschendbaarheid. Ook dit soort kwesties kunnen geheel kosteloos in behandeling worden gegeven bij 112schade.nl, een gratis dienstverlener, die o een vakkundige wijze de verhaalsactie van een niet gedekte, maar wel verhaalbare schade uit handen neemt. Dit realiseert 112schade.nl samen met verschillende partners, ieder gespecialiseerd in het eigen vakgebied.


Deel: ' Misvatting geen schadeverhaal bij politieke onschendbaarheid '
Lees ook