Persberichten - 06/06/2002

Mitiska - GIMV stapt uit kapitaal interiors for Europe

Mitiska - GIMV stapt uit kapitaal interiors for Europe Ternat, 5 juni 2002 -- Mitiska, de beursgenoteerde participatiemaatschappij actief in de gespecialiseerde detailhandel in Europa, kondigt aan dat GIMV uit het kapitaal van Interiors for Europe (IFE) stapt. IFE is actief in de sector van de vloerbekleding en decoratie en bezit 100% van de Carpetland Groep en 50% van het Duitse Frick Teppichboden Supermärkte ('Frick'). GIMV trad medio 2001 samen met de Deense Jensen Taepper Group toe tot het aandeelhouderschap van IFE via een kapitaalverhoging, met het oog op de herfinanciering van de interimfinanciering voor de overname van Frick. GIMV en Jensen Taepper Group verwierven respectievelijk 26,68% en 19,21% van de aandelen van IFE. Omwille van het sterk terugvallend consumentenvertrouwen, dat de vloerbekledingsector zwaar heeft getroffen, konden IFE en Frick hun ambities in Duitsland niet waarmaken. Met name in de traditioneel sterkere tweede jaarhelft boekte Frick een ernstige omzetdaling, ondanks de hoge marketinginvesteringen. De doelstellingen van het strategisch plan, gebaseerd op integratie, wijziging in de productmix en kostenreductie, konden ondanks aanzienlijke inspanningen niet worden gerealiseerd. Aangezien Frick in de eerste maanden van 2002 bovenop de reeds gekende problemen nog geconfronteerd werd met de dramatische terugloop van de detailhandelsverkoop, die heel Duitsland getroffen heeft op een sinds jaren niet geziene wijze, vroeg Frick op 15 maart 2002, onder liquiditeitsdruk, het Vorläufig Insolvenz statuut aan. Met ingang van 1 juni 2002 opereert Frick onder het Insolvenz statuut. Praktisch betekent dit dat het bedrijf geleid wordt door een Insolvenzverwalter, de heer C. Seagon, die op korte termijn beslissingen dient te nemen met betrekking tot het al dan niet voortzetten van het geheel of een gedeelte van de activiteiten van Frick. Hij beslist ook over de eventuele verkoop van bestanddelen van het bedrijf aan derden. Het verlenen van een concordaat staat thans niet meer ter discussie. Naar aanleiding van de ontgoochelende resultaten van Frick gaf GIMV aan vervroegd uit het kapitaal van Interiors for Europe te willen treden. GIMV beschikte in dit verband over een put-optie die haar toeliet om tussen 1 juli 2003 en 1 juli 2005 haar participatie aan Mitiska over te dragen. Inmiddels hebben Mitiska en GIMV een overeenkomst bereikt over een vervroegde exit van GIMV uit het kapitaal van IFE. De overeenkomst voorziet onder meer in de onmiddellijk overname van de volledige participatie van GIMV in IFE. Hiervoor werd een voorziening aangelegd in het boekjaar 2001. Na deze transactie is het aandeelhouderschap van IFE als volgt: 80,79% voor Mitiska en 19,21% voor Jensen Taepper Group.

Bron: Mitiska
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Mitiska - GIMV stapt uit kapitaal interiors for Europe '
Lees ook