MKB Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord rekeningrijden ontbeert noodzakelijk draagvlak Amsterdam, 14 januari 2000
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, negeert het brede maatschappelijk verzet tegen een proef met rekeningrijden in de regio Amsterdam met het vandaag gesloten hoofdlijnenakkoord. De hogere politiek die hieraan ten grondslag ligt kan op geen enkele steun van het bedrijfsleven rekenen. Alleen de VVD-wethouders hebben er blijk van gegeven oog te willen hebben voor de gerechtvaardigde opvatting van ondernemers e.a. dat alleen betalen voor nieuw asfalt bespreekbaar is en dat een keuze tussen betaald en niet-betaald rijden moet worden gegarandeerd.

De voorwaarde van het gemeente bestuur om de aanleg van de Coentunnel uit het met minister Netelenbos gesloten basisakkoord te schappen, betekent volgens MKB-Amsterdam, dat de steun voor het akkoord in de Zaanstreek als sneeuw voor de zon zal smelten.

MKB-Amsterdam heeft haar hoop nu gevestigd op het gezond verstand van de gemeenteraad van Amsterdam en omliggende gemeenten om de regio te behoeden voor een proef met rekeningrijden. De regionale MKB-organisaties in Utrecht en Den Haag en MKB-Nederland zullen in de komende dagen een beroep doen op de colleges in deze steden om zich niet tot een proef te laten verleiden.

Deel: ' MKB Amsterdam tegen hoofdlijnenakkoord rekeningrijden '
Lees ook