MKB-Nederland14-08-1999

MKB Amsterdam verontrust over plannen Y-burg en Noord-Zuidlijn

MKB Amsterdam reageert, bij monde van de voorzitter Wim Greve, verontrust op berichten dat de gemeente Amsterdam serieus studeert op miljoenen verslindende projecten ten behoeve van de bouw van woningen op Y-burg en de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Greve wil hierover een publieke discussie op gang brengen omdat met beide projecten miljoenen guldens gemeenschapsgeld zijn gemoeid.

Rioolwaterzuiveringsinrichting
De regionale ondernemersorganisatie heeft uit betrouwbare bron vernomen, dat de gemeente Amsterdam een verplaatsing van de Rioolwaterzuiveringsinrichting Oost overweegt om op dit terrein woningbouw te kunnen plegen. Verplaatsing zou nodig zijn vanwege de stank die de rioolwaterzuivering voor de nieuwe bewoners van Y-burg met zich mee zou brengen. Onlangs nog werd de zuiveringsinstallatie voor miljoenen gemoderniseerd. Volgens Wim Greve betekent een verplaatsing van de rioolwaterzuivering een kostenpost van enkele honderden miljoenen guldens. Hij noemt het onbegrijpelijk, dat de stankhinder van de rioolwaterzuivering voor omliggende woningen in de jarenlange voorbereiding van de aanleg van Y-burg niet is voorzien. Ook vraagt hij zich af of de bouw van woningen op en rond het terrein van de waterzuivering een dergelijke grote uitgave van de overheid rechtvaardigt.

Sloop Ferdinand Bolstraat dreigt
Verder maakt de MKB-voorzitter zich ernstige zorgen over de gevolgen van een volledige sloop van woningen en winkels op de Ferdinand Bolstraat in verband met de aanleg van de Noord-Zuidlijn. De gemeente Amsterdam lijkt de optie van onteigening en sloop van alle panden aan de Ferdinand Bolstraat, van de Stadhouderskade tot het Cornelis Troost Plein, serieus in overweging te willen nemen. Een taxatie-onderzoek naar de met onteigening en sloop gemoeide kosten zou inmiddels zijn afgerond. Ondernemers die mogelijk te maken krijgen met onteigening en sloop kunnen geen beroep doen op de vergoedingsregeling voor schade die ontstaat ten gevolge van de aanleg van de Noord-Zuidlijn. De schadeloosstelling van deze ondernemers zou vallen onder de bepalingen van de Onteigeningswet.

Publiek debat
Hoewel de voorzitter van MKB Amsterdam niet uitsluit dat sommige ondernemers liever zullen kiezen voor onteigening in plaats van jarenlange overlast, beschouwt hij een eventuele sloop van alle panden aan de Ferdinand Bolstraat als een buitengewoon ingrijpende maatregel. Hij gaat er van uit, dat wanneer de gemeente Amsterdam daadwerkelijk tot grootschalige sloop besluit, ook de positie van de Albert Cuyp Markt zal worden geschaad. Greve kiest er dan ook voor deze informatie naar buiten te brengen zodat betrokkenen volop de gelegenheid krijgen zich hierover uit te spreken. MKB Amsterdam neemt zich voor op korte termijn met betrokken ondernemers over de kwestie te overleggen.

Deel: ' MKB Amsterdam verontrust over Y-burg en Noord-Zuidlijn '
Lees ook