MKB-Nederland17-08-1999

MKB-Nederland: machines en automatisering antwoord op krappe arbeidsmarkt

De conjunctuur in het midden- en kleinbedrijf blijft zich op een onveranderd hoog niveau ontwikkelen, zo constateert MKB-Nederland op basis van haar NIPO-kwartaalonderzoek in haar achterban. De achtergrond daarvan ligt in belangrijke mate in de hoge binnenlandse vraag. Maar MKB-Nederland-voorzitter Hans de Boer is ook optimistisch over de trekkende werking van de betere economische ontwikkelingen in Duitsland, Engeland en Frankrijk.

Orderpositie, omzet- en winstverwachtingen ontwikkelen zich zeer gunstig en het ondernemersvertrouwen is zelfs nog iets groter dan een kwartaal geleden. Het investeringsniveau in het mkb blijft op een historisch hoog peil. Dat wordt gedreven door innovatie, maar ook door de noodzaak om via voortgaande automatisering en snelgroeiende investeringen in machines oplossingen te vinden voor de krapte op de arbeidsmarkt. Dat ondernemers daarnaast volop in hun huidige medewerkers investeren, blijkt uit de forse stijging van het budget voor om- en bijscholing. In één jaar tijd geven ondernemers f300 miljoen meer uit hieraan, waardoor het totale om- en bijscholingsbudget op f1,5 miljard komt.

Het mkb verwacht over het nu lopende jaar 1999 120.000 nieuwe banen (voltijd en deeltijd) te creëren, 10.000 meer dan de realisatie over
1998. Echter de schaduwzijde daarvan is dat ook het aantal vacatures sterk toeneemt, inclusief het aantal moeilijk vervulbare vacatures. Op
1 juli 1999 had het mkb 149.000 vacatures, waarvan er 76.000 moeilijk vervulbaar zijn (langer dan 3 maanden niet bezet). Precies een jaar geleden waren er 134.000 vacatures waarvan 60.000 moeilijk vervulbaar. Stijgingen die er niet om liegen en die een rem zetten op het groeipotentieel. Met name de kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers ondervinden hiervan veel hinder, aldus MKB-Nederland. De top-drie van moeilijk vervulbare functies ligt in de constructiehoek in de technische functies op MBO-niveau, in de zakelijke dienstverlening in technische functies op HBO-niveau en in de non-food detailhandel op commercieel MBO-niveau.

De MKB-Nederland voorzitter hekelt de FNV- en CNV-pavlov-reacties om tot duurdere cao´s te komen in reactie op de ontwikkeling van managementsalarissen bij grote bedrijven. Dat zal tot grote moeilijkheden en uitstoot van arbeid leiden bij de sector bedrijven
-het mkb- die niet verantwoordelijk is voor extreme managementbeloningen. Met name minder productieve werkplekken zullen in sneltreinvaart worden weggeinvesteerd, wat ten koste gaat van de goede doelen, zoals de verhoging van de arbeidsparticipatie over een breed front. ´De vakbeweging zou zich mkb-vriendelijker moeten opstellen. Zijn ze vergeten dat juist onze bedrijven ook in slechtere tijden veel werkgelegenheid blijven bieden? De FNV moet bovendien uitkijken dat zij niet met haar generieke voorstel voor een vierdaagse werkweek een verdere inperking van het arbeidsaanbod realiseert en de mogelijkheden voor flexibele oplossingen frustreert´, aldus De Boer.

MKB-Nederland wil vooralsnog vasthouden aan het streven de arbeidsparticipatie te verhogen door middel van scholing, reintegratie, beheerste generieke loonkostenontwikkeling en flexibele oplossingen op bedrijfsniveau. Die lange-termijnstrategie moet worden geschraagd door cao´s. Specifieke loonontwikkeling in reactie op acute arbeidsmarkttekorten moet buiten de cao om en flexibel worden opgelost, aldus MKB-Nederland.

Deel: ' MKB Automatisering antwoord op krappe arbeidsmarkt '
Lees ook