PERSBERICHT Amsterdam, 9 maart 1999 Derde MKB Congres 1999 in Utrechtse Jaarbeurs:
'Ondernemen is beuken!'

Minister Jorritsma van Economische Zaken, staatssecretaris Vermeend van Financieën, spreken op 24 maart over tijdsgericht ondernemen tijdens het Nationaal MKB Congres. Onder het motto 'Ondernemen is beuken' laat ook Hotelbon-directeur Chris Lüken van zich horen, evenals Millennium Platform-voorzitter Timmer. Het Congres vindt plaats in de Utrechtse Jaarbeurs en richt zich specifiek op de ondernemer in het Midden- en Klein Bedrijf. Dit gebeurt in samenwerking met MKB-Nederland, waarvan voorzitter de Boer aanwezig zal zijn, en ING Bank Nederland, vertegenwoordigd door directeur mr. L.E.J.A. van der Hoeven.

Hoog praktisch niveau
Tijdens het congres zullen problemen, als personeel, automatisering, financiering, marketing en innovatie aan de orde komen, evenals de mogelijke oplossingen. Uit recent onderzoek van o.a. het Economisch Bureau van ING blijkt dat deze zaken de ondernemer het meest dwars zitten. Voorzitter Hans de Boer van MKB-Nederland is positief gestemd over het verloop van het congres: "Wij verwachten dat het congres ook dit jaar weer een groot succes zal worden, er heerst een atmosfeer die ondernemers aanspreekt; informeel, concreet en zakelijk. Daarbij is het congres van een hoog praktisch niveau. Het is gebleken dat velen in het Midden- en Kleinbedrijf met dezelfde problemen kampen. Op een dag als deze wordt kennis vergaard en er worden ervaringen uitgewisseld. Dat is in deze tijd uitermate belangrijk voor de hedendaagse MKB-er".


-2-

-2-

Top probleemgebieden
Bij het probleemgebied Personeel gaat het om de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en aanverwante problemen betreffende personeelsmanagement. Onder het hoofdstuk Automatisering wordt de euro- en millenniumproblematiek, internet, intranet en e-commerce aan de orde gesteld. Op het gebied Financiering komen zaken als fiscale stimulansen, subsidiemogelijkheden en belastingplan van de 21e eeuw ter tafel. Bij het deelgebied Marketing zal het voornamelijk over klantenbinding en relatiemanagement gaan. Bij Innovatie tenslotte zal de noodzaak van vernieuwing worden besproken, evenals de instanties, die daarbij behulpzaam kunnen zijn.

www.mkbcongres.nl
Alle vijf onderwerpen worden besproken in aparte themasessies, waarbij de deelnemers zich voor drie kunnen inschrijven. De entreeprijs bedraagt dfl. 495,- exclusief BTW en inclusief lunch, borrel en informatiepakket. Geïnteresseerden kunnen voor inschrijvingen en meer informatie kijken op www.mkbcongres.nl of bellen met Synpact Project Management, via tel. 023-53 46 031 of E-mail mail@synpact.nl. Parallel aan het congres vindt een uitgebreide informatiebeurs plaats, waar de ondernemer bedrijfsgericht advies kan inwinnen bij verschillende standhouders.

Belangrijke sprekers op het Nationaal MKB Congres zijn: Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink, Minister van Economische Zaken.

De heer J. de Boer: Voorzitter MKB-Nederland.

De heer W. Vermeend: Staatssecretaris van Financiën

De heer J. Timmer: Voorzitter Millennium Platform.

De heer L. van der Hoeven: directeur ING Bank Nederland

De heer C. Lüken, oprichter en algemeen directeur van De Hotelbon

Ir. W.W.M. Smit, director strategie-adviesgroep nat. bedrijfsleven van Price Waterhouse Coopers

Deel: ' MKB Congres in Utrechtse Jaarbeurs '
Lees ook