MKB-Nederland27-01-1999

MKB-Nederland en Nederlandsche Bank eens over omwisselperiode euro

De Nederlandsche Bank en MKB-Nederland zijn overeengekomen om de omwisselperiode voor de euro verder te verkorten. Aanvankelijk adviseerde het Nationaal Forum voor de introductie van de euro (met vertegenwoordigingen uit alle geledingen van de economie) om de omwisselperiode vier weken te laten duren. MKB-Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel waren het pertinent oneens met dit besluit en wilden een overgang in één dag, een ´big bang´. Overleg tussen MKB-Nederland en betrokken partners heeft er uiteindelijk toegeleid dat ook president Wellink van de Nederlandsche Bank overstag is gegaan voor de argumenten van het midden- en kleinbedrijf (mkb) om de omwisselperiode zo kort mogelijk te houden. Het compromis dat nu in het verschiet ligt, beperkt de periode waarin gulden en euro naast elkaar kunnen worden gebruikt tot maximaal twee weken. In die periode moeten de banken en niet de detailhandel de wisselfunctievervullen, zo stelt MKB-Nederland als absolute voorwaarde.

Niet definitief

MKB-Nederland benadrukt dat het mogelijke compromis nog niet definitief is. Op 9 februari a.s. komt het Nationaal Forum voor de introductie van de euro op verzoek van minister Zalm van Financiën weer bij elkaar om een nieuw advies uit te brengen over de termijn waarin wordt overgeschakeld op de euro. Het ligt voor de hand dat nu zal worden besloten om deze termijn te verkorten. Een dag later zal de Tweede Kamer een besluit nemen. Aan de periode van maximaal twee weken stelt MKB-Nederland wel als voorwaarde, dat de banken de wisseloperatie uitvoeren. De banken moeten het publiek stimuleren om de guldens bij hen om te wisselen. MKB-Nederland wil hiermee voorkomen dat het publiek de detailhandel gaat gebruiken als wisselinstituut: betalen in guldens en wisselgeld in euro´s. Dit zou lange rijen bij de kassa´s veroorzaken met als gevolg veel ergernis bij consument en winkelpersoneel. De kosten van de detailhandel voor de omschakeling moeten volgens MKB-Nederland door de overheid worden vergoed. Het mkb wordt gedeeltelijk gecompenseerd via een verhoging van de zelfstandigenaftrek en de investeringsaftrek. Hiermee is een bedrag gemoeid van 60 miljoen gulden per jaar. MKB-Nederland vindt dit echter bij lange na niet voldoende. Aanvankelijk ging de voorkeur van MKB-Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel zoals gezegd uit naar een big bang. Om dit te realiseren zou het publiek al voor 1 januari 2002 van euro´s moeten worden voorzien. Europese regelgeving staat dit echter niet meer toe. De belangenbehartiger voor het mkb heeft met het compromis dan ook het maximaal haalbare bereikt.

Deel: ' MKB en Nederlandsche Bank eens over omwisselperiode euro '
Lees ook