MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht


15-12-1999
Experiment rekeningrijden gebouwd op drijfzand

Het door de Kamer van Koophandel-voorzitter in Amsterdam volmondig onderschreven accoord over rekeningrijden, heeft voor veel commotie onder ondernemers gezorgd. MKB-Nederland distancieert zich dan ook van de uitspraken van de Kamer van Koophandel en onderschrijft volledig het standpunt van haar regionale organisatie MKB-Amsterdam. Het voorlopig accoord over een experiment rekeningrijden in de regio Amsterdam is voor het midden- en kleinbedrijf volstrekt onacceptabel. Dit stelde de voorzitter van MKB-Nederland, drs. J. de Boer, tijdens een ondernemersbijeenkomst in Heemstede.

De MKB-Nederland-voorzitter is verbolgen over de uitspraken van de KvK-voorzitter, omdat deze uitspraken volstrekt in tegenspraak zijn met hetgeen de ondernemers in Amsterdam hebben afgesproken. Bovendien heeft geen enkele afstemming plaatsgevonden met de mkb-bestuurders binnen de Kamer van Koophandel. Tevens zijn volgens De Boer de voorlopige werkafspraken m.b.t. dit experiment zowel inhoudelijk als financieel op drijfzand gebouwd. De minister bedrijft hiermee - samen met de regionale bestuurders - illussiepolitiek die de noodzakelijke verbetering van de bereikbaarheid geen stap dichterbij brengt.

Als het voorgenomen experiment rekeningrijden daadwerkelijk alleen in Amsterdam zal worden uitgevoerd, verzwakt dit de concurrentiepositie van Amsterdam op onaanvaardbare wijze. Bovendien gaat minister Netelenbos volstrekt voorbij aan het feit dat er binnen het bedrijfsleven geen draagvlak bestaat voor het invoeren van rekeningrijden om de files terug te dringen.
MKB-Nederland heeft samen met een aantal andere organisaties in het zgn. ´Noordzeeberaad´ een alternatief plan opgesteld om de bereikbaarheid te verbeteren en betreurt het dat de minister ondanks dat, toch het rekeningrijden door wens te zetten.

Deel: ' MKB Experiment rekeningrijden gebouwd op drijfzand '
Lees ook