MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

02-07-2001
Kabinetsstandpunt maakt initiatief wetsvoorstel zondagsarbeid overbodig

Het voornemen van het kabinet om de Arbeidstijdenwet te vereenvoudigen juicht MKB-Nederland toe. Met het kabinet is MKB-Nederland van oordeel om meer bevoegdheden over de arbeids- en rusttijden neer te leggen bij medezeggenschapsorganen. Op ondernemingsniveau zal meer ruimte worden geboden af te wijken van de standaardnorm inzake arbeids- en rusttijd. Het kabinet wil de discussie over de arbeids- en rusttijden stimuleren door de wet hierop aan te passen.

Uit de evaluatie blijkt dat over het algemeen werkgevers en werknemers van oordeel zijn dat rekening wordt gehouden met de werknemer bij de vaststelling van de arbeidstijden. Dat is ook logisch omdat de werkgever, vanuit een goed werkgeverschap, altijd zal proberen zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele wensen van de werknemer. Echter, de grenzen daarvan worden bepaald door de aard van het werk of het bedrijfsbelang. Het evaluatie-onderzoek geeft aan dat de ATW voldoende ruimte biedt om de wensen m.b.t. de eigen werktijden bij de werkgever kenbaar te maken. In het mkb kan vaker dan in het grootbedrijf rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van individuele werknemers.

MKB-Nederland vindt het verbazingwekkend dat er een initiatiefwetsvoorstel ligt van PvdA en RPF voor verdergaande regulering van de ATW door toevoeging van het individueel recht aan de werknemer over het al dan niet werken op zondag. Er is geen aanleiding voor meer regulering, zeker niet in de ATW, maar juist behoefte aan deregulering van wetgeving. MKB-Nederland vindt de ATW een voorbeeld waar de overheid faciliërend is voor ondernemend Nederland.

Zoekwoorden:

Deel: ' MKB initiatiefwetsvoorstel zondagsarbeid is overbodig '
Lees ook