MKB-Nederland


07-04-1999
MKB-Nederland: begrotingsbeleid afstemmen op reële economische situatie

MKB-Nederland vindt het van groot belang dat het kabinet bij de komende begrotingsvoorstellen de begroting afstemt op de reële economische situatie. Deze is minder gunstig dan in de afgelopen jaren. Niettemin is er sprake van een lichte groei, hetgeen inhoudt dat we ervoor moeten waken elkaar een recessie aan te praten. Dit stelt MKB-Nederland in een eerste reactie op het Centraal Economisch Plan 1999 van het Centraal Planbureau (CPB). We kunnen er waarschijnlijk echter niet omheen dat het aan de onderkant van de economie wat moeilijker wordt.

De vertraging in de internationale conjunctuur is steviger dan verwacht, aldus het CPB. Dit raakt met name het exporterende bedrijfsleven. De op de binnenlandse markt gerichte bedrijven blijven in 1999 redelijk doorgroeien als gevolg van de toenemende consumptie. Echter ook de consumptie zal in 2000 vertragen. Terwijl de koopkracht redelijk op peil blijft, wordt de winstgevendheid van bedrijven kleiner, hetgeen op den duur tot verlies van banen kan leiden. Dit geldt zeker voor het arbeidsintensieve midden- en kleinbedrijf; nog steeds de banenmotor van onze economie.

Deel: ' MKB-Nederland begrotingsbeleid afstemmen op realiteit '
Lees ook