MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht


25-11-1999
MKB-Nederland: rapport cie adminstratieve lasten goed begin in strijd tegen papierberg
MKB-Nederland vindt dat het eindrapport van de Commissie Slechte een goede aanzet geeft in de strijd tegen de groeiende administratieve lasten die over burgers en bedrijven worden uitgestort. Met name de instelling van een onafhankelijk orgaan dat nieuwe regelgeving toetst wordt met instemming ontvangen. Ook de diverse projecten op branche-niveau worden enthousiast ontvangen.

MKB-Nederland zou het echter betreuren dat de strijd tegen de papierberg met dit rapport en het uitvoeren van de aanbevelingen gestaakt zou worden. Het eindrapport behandelt een aantal bronnen van administratieve lasten nadrukkelijk niet.

Zo dient het onafhankelijke orgaan zich primair te richten op nieuwe wetgeving, terwijl bestaande wetgeving nu juist aanleiding was tot de instelling van de commissie. MKB-Nederland vindt dat ook bestaande regelgeving -wellicht door hetzelfde onafhankelijke orgaan- onder handen genomen moet worden.

Tevens richten de aanbevelingen van het eindrapport zich heel nadrukkelijk op de geisoleerde relatie overheidsinstelling versus burger of bedrijf. Nauwelijks is er aandacht voor integrale oplossingen waarbij samenwerking en coordinatie tussen overheidsinstellingen (bijvoorbeeld ministeries) voorop staat. Een lichtpuntje hierbij is de nog actieve werkgroep die het loonbegrip tracht te coördineren.

Tenslotte mogen ICT-oplossingen niet als enige wondermiddel gepresenteerd worden. Duidelijke, eenvoudige en begrijpelijke regelgeving moet het belangrijkste principe blijven.

MKB-Nederland concludeert dat het eindrapport een goede aanzet geeft in de strijd tegen de papierberg. Er liggen echter nog belangrijke bronnen van administratieve lasten waar nog geen oplossing voor is. MKB-Nederland vindt dat de Commissie Slechte daarom zijn werk moet voortzetten.

Deel: ' MKB-Nederland eindrapport Commissie Slechte goede aanzet '
Lees ook