MKB-Nederland


04-02-1999
MKB-Nederland en SENA sluiten raamovereenkomst muziekvergoeding

MKB-Nederland en SENA (Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten)hebben vandaag een raamovereenkomst gesloten voor de vergoeding van muziek in bedrijven. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar en de hierin afgesproken korting voor branche-organisaties kan oplopen tot 30%.

Branche-organisaties aangesloten bij MKB-Nederland kunnen van deze raamovereenkomst gebruik maken en voor hun leden een contract met SENA afsluiten. De collectieve korting voor branche-leden bedraagt maximaal 30%, waarbij de vergoedingen voor muziek door de betreffende branche-organisatie en SENA moeten worden overeengekomen.

Wanneer ondernemers en ondernemingen ten behoeve van hun personeel en/of klanten muziek gebruiken, moeten zij aan rechthebbende uitvoerend kunstenaars en producenten van die muziek een billijke vergoeding betalen. Deze vergoeding wordt sinds de inwerkingtreding van de Wet Naburige Rechten(WNR) in 1993 geïnd via de SENA. Het gaat hierbij om muziekgebruik in werkplaatsen, hotels, café´s, restaurants, winkels, wachtruimtes, etc. De functionaliteit is één van de factoren voor de met branche-organisaties overeen te komen vergoeding.

MKB-Nederland verwacht dat met de vandaag gesloten raamovereenkomst het voor branches aantrekkelijker wordt een contract t.b.v. hun leden-ondernemers te sluiten. Immers dat kan een interessant voordeel opleveren in zowel administratief als financieel opzicht.

Deel: ' MKB-Nederland en SENA sluiten overeenkomst muziekvergoeding '
Lees ook