MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht

02-02-1999
MKB-Nederland geen voorstander van rekening rijden

Vanaf 1 februari jl. wordt op de A-12 tussen Woerden en Utrecht geëxperimenteerd met een systeem van rekening rijden. In de visie van het vorige en het huidige kabinet moet rekening rijden in uiterlijk 2001 in heel Nederland zijn ingevoerd. MKB-Nederland is hier geen voorstander van. Met het systeem van rekening rijden wordt een cordon van heffingspunten gelegd rondom de vier grote steden Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Bij elke passage van een heffingspunt wordt vanaf 2001 een bedrag van f. 5,- berekend. Dit bedrag is f. 7,- als een automobilist niet over een On Board Unit beschikt die elektronische waarneming en automatische betaling mogelijk maakt. Met het rekening rijden verwacht het kabinet het aantal en de lengte van files in de spits aanzienlijk te verminderen door een wijziging in het verplaatsingsgedrag. Voor het woon-werkverkeer verwacht het kabinet zelfs een flexibilisering van de rijtijden met 50%.

Standpunt MKB-Nederland.
Volgens MKB-Nederland bestaat er niet of nauwelijks draagvlak onder ondernemers voor de invoering van rekening rijden. Dit blijkt onder meer ook uit een enqûete onder de leden van MKB-Nederland. De verwachting is dat rekening rijden de files niet vermindert en dus slechts leidt tot een aanzienlijke en voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) onacceptabele lastenverzwaring. MKB-Nederland meent op grond hiervan dat rekening rijden niet moet worden ingevoerd en dat het kabinet de kosten van 1,5 miljard gulden op een andere wijze efficiënter kan inzetten. In dat kader wijst MKB-Nederland liever op de mogelijkheid van betaalstroken waarmee weggebruikers kunnen kiezen tussen tijdverlies door files op niet-betaalstroken en het vermijden van vertraging door gebruik te maken van de betaalstroken. Deze keuze ontbreekt bij het rekening rijden volledig. MKB-Nederland erkent dat voor het systeem van betaalstroken extra rijstroken moeten worden aangelegd zodat op korte termijn geen belangrijke bijdrage aan de oplossing van het fileprobleem wordt gegeven.

MKB-Nederland blijft er bij het kabinet op aandringen dat zij eerder gemaakte afspraken nakomt om concrete knelpunten in het wegennet en in het openbaar vervoernet zo snel mogelijk aan te pakken. Daarnaast wil MKB-Nederland betere aansluitingsmogelijkheden tussen weg- en openbaar vervoerinfrastructuur, extra stimulansen voor het carpoolen en een permanent inhaalverbod voor vrachtwagen gedurende de spitstijden. Bovendien wil MKB-Nederland op korte termijn overleg met minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat om te onderzoeken in welke branches flexibiliteit van werktijden mogelijk is en welke fiscale maatregelen dit eventueel zouden kunnen stimuleren.

Deel: ' MKB-Nederland geen voorstander van rekeningrijden '
Lees ook