MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

27-03-2003
MKB-Nederland: investeringen stimuleren om economie vlot te trekken

Ondanks de zware klappen die de economie momenteel krijgt en de onzekere toekomst als gevolg van de oorlog in Irak, ziet MKB-Nederland kansen om de economie te versterken. Deze kansen liggen in het hoge besteedbare inkomen van de consument en het stimuleren van investeringen bij bedrijven. Dat gaat niet vanzelf, maar vraagt om een gepaste rol van de overheid. Dit stelt MKB-Nederland in reactie op het Centraal Economisch Plan 2003.

De economische groei in Nederland wordt bepaald door groeiende export, groei van de overheidsuitgaven, toenemende consumptie en investeringen van bedrijven. De groei van de export is onzeker omdat deze grotendeels afhankelijk is van de duur van de oorlog in Irak. Ook de overheidsuitgaven zullen niet stijgen, gezien de aangekon-digde bezuinigingen. MKB-Nederland verwacht dat door het stimuleren van investe-ringen op korte termijn, het consumentenvertrouwen wordt teruggewonnen. Hierdoor zullen de bestedingen aantrekken en verbetert de concurrentiepositie van Nederland op langere termijn.

Met name in het mkb zijn de mogelijkheden om groei te realiseren aanzienlijk, aangezien het mkb in mindere mate dan het grootbedrijf afhankelijk is van de inter-nationale omgeving. Het mkb neemt 55% van het bruto nationaal product voor haar rekening en is dus van cruciaal belang voor de economie. De overheid kan de groei van het mkb stimuleren door specifieke knelpunten voor het mkb op te lossen. Zo moeten de administratieve lasten daadwerkelijk worden verlicht en de hoos aan regelgeving rondom personeel worden ingeperkt.

Daarnaast kan de overheid de investeringen stimuleren door het mkb meer ruimte te geven om te ondernemen. MKB-Nederland vindt dat het economisch beleid zich moet richten op de specifieke knelpunten in sectoren. Zo moet aanbestedingenbeleid door de overheid worden herzien om ondernemingen in industrie en bouw meer kansen te geven. De detailhandel vraagt om meer en gerichtere financierings-middelen en de zakelijke dienstverlening ervaart knelpunten bij ICT-toepassingen. Kortom rekening houden met specifieke knelpunten, gericht stimuleren en het mkb als uitgangspunt nemen bij overheidsmaatregelen, kan een positieve invloed hebben op de economie.

Informatie: drs. J.J.M. Rats

Deel: ' MKB-Nederland investeringen stimuleren om economie vlot te trekken '
Lees ook