MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht


20-09-1999
Hans de Boer: kabinet praat met twee monden

Het beleid van Paars II kenmerkt zich door tweeslachtigheid. Op nogal wat beleidsterreinen spreekt het kabinet-Kok II met twee monden. In de boezem van de huidige regeerploeg huizen twee zielen. Dit zegt voorzitter Hans de Boer van MKB-Nederland in de oktobereditie van magazine Ondernemen! De Boer signaleert een tweerichtingenstrijd tussen de PvdA- en D66-bewindslieden enerzijds en de VVD-bewindspersonen anderzijds. "Een wezenlijk gevaar voor het voortbestaan van dit kabinet", meent hij.

De Boer stelt vast dat onderdelen van het beleid van VVD´ers als minister Jorritsma (Economische Zaken) en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) haaks staan op de beleidsplannen van minister De Vries (SoZaWe, PvdA), minister Borst (Volksgezondheid, D66) en staatssecretaris Verstand (SoZaWe, D66).

"De visie op het ondernemerschap is zo dubbel als wat", zegt De Boer. "Er zijn momenten dat ik Jorritsma wel kan zoenen, maar die momenten worden steeds schaarser." Hij doelt op haar voornemen om de in 1996 wettelijk ingevoerde algemene ondernemersvaardigheden´ weer af te schaffen.
Dat leidt volgens de voorzitter van MKB-Nederland op middellange termijn tot faillisementen en verlies van werkgelegenheid. Ook in een vrije-markteconomie is een aantal basisspelregels noodzakelijk, "maar Jorritsma schiet door. Zij heeft een golfvaardigheidsbewijs gehaald. Zij weet dat zijn niet op een golfbaan mag spelen zonder de spelregels te kennen. Maar zij vindt het onzin dat er op de golfbaan van het ondernemerschap´ ook regels moeten bestaan", aldus De Boer. Dat Economische Zaken zoveel mogelijk overbodige regels wil afschaffen, vindt De Boer op zich een goede zaak. Bijvoorbeeld in het geval van de administratieve lastendruk. "Maar tegelijkertijd zit het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid alles weer dicht te timmeren met nieuwe regels. Verplichte deeltijdbanen, verplicht zorgverlof. Dat bedoel ik met twee zielen in een borst", zegt hij. De Boer meent dat staatssecretaris Verstand met haar plannen de problemen op de arbeidsmarkt eerder vergroot dan verkleint. Hij spreekt van gevaarlijk spel´. "De factor arbeid is een van de belangrijkste pijlers van een bloeiende economie. De wetsvoorstellen van Verstand zijn een aanslag op de factor arbeid."

Arbeidsmarktmanagement
Een betere naam voor het departement van sociale zaken en werkgelegenheid zou in deze tijd zijn ministerie van arbeidsmarktmanagement´, vindt De Boer. Dan kan het beter worden afgerekend op het zo ruim mogelijk houden van de factor arbeid. "En beter tegenwicht bieden tegen hobby´s vanuit de Tweede Kamer."

De twee zielen in een boezem´ zijn volgens De Boer nog het beste te illustreren met de spanning tussen het beleid van minister Borst en staatssecretaris Hoogervorst. De laatste legt het volle risico van zieke werknemers bij de werkgever. Een ondernemer moet het salaris van een zieke een jaar doorbetalen. Als daarna de WAO volgt, krijgt de ondernemer er nog een boete bovenop.
De Boer: "Dat noemen ze marktwerking. Maar als je het risico beheersbaar wilt houden door voorrangsbehandeling van werknemers in poliklinieken, stuit dat op politieke bezwaren. Begrijpelijk, maar intussen zitten ondernemers wel met een onredelijk en onbeheersbaar risico. Die inconsistentie tussen marktdenken en maatschappelijke voorkeuren is de grootste zwakte van Paars II. En het is een wezenlijk gevaar voor het voortbestaan van dit kabinet."

Deel: ' MKB-Nederland Kabinet praat met twee monden '
Lees ook