MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht


15-03-1999
MKB-Nederland: verheugd over schrappen betaald zorgverlof

MKB-Nederland prijst het besluit van het kabinet het wettelijk verplicht betaald zorgverlof te laten vallen. Niettemin blijft het onbegrijpelijk dat een dergelijk -irrealistisch- plan zó lang boven de markt blijft hangen. Maar ook los hiervan constateert MKB-Nederland dat de politieke discussie over zorgverlof in hoge mate wordt overschaduwd door regelzucht en repressieve uitingen. De recente oproep van staatssecretaris Verstand aan werkende ouders, bedrijven te boycotten die combinaties van arbeid en zorg bemoeilijken of niet mogelijk kunnen maken, stemt niet optimistisch. Uit recent onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat in de mkb-bedrijfspraktijk werkgever en werknemer in bijna alle gevallen in goed onderling overleg tot afspraken komen naar beider tevredenheid over het opnemen van zorgverlof.

Overigens stelt MKB-Nederland met tevredenheid vast dat het kabinet de fiscale verruiming voor het sparen van zorgverlof lijkt waar te maken.

Deel: ' MKB-Nederland verheugd over schrappen betaald zorgverlof '
Lees ook