EIM
Italiëlaan 33
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer
Tel. 079 341 36 34
Fax 079 341 50 24
E-mail info@eim.nl

MKB-ondernemer moet samenwerken op Internet

22 februari 2000
nummer 9
Inlichtingen: drs. A.M. Jansen

MKB-bedrijven moeten zich aanpassen aan de veranderende economie waarin met name innovativiteit, flexibiliteit en snelheid de belangrijkste eigenschappen van ondernemingen zijn. Diverse Nederlandse bedrijven spelen al in op deze ontwikkelingen en hebben samenwerkingsverbanden opgezet om zich te promoten via Internet.

Bedrijven moeten voortdurend zoeken naar (nog) betere oplossingen om hun klanten tevreden te stellen. Het wordt bijna onmogelijk om alles zelf te bedenken en te maken. De kunst is om snel innovatieve modules en diensten samen te voegen waardoor de uiteindelijke levering is toegesneden op de eisen van een unieke klant. Het vinden van en het werken met de juiste partners wordt daarom steeds belangrijker. Duidelijk is dan ook dat samenwerking hét thema voor de komende jaren is en dat Internet daarbij een belangrijke rol zal spelen. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Samenwerking biedt kansen

Veel ondernemers worstelen met een dilemma. Is direct meedoen met Internet noodzakelijk of kan beter even worden afgewacht? Worden kansen gemist als het besluit mee te doen wordt uitgesteld? Moet daarnaast worden samengewerkt met andere bedrijven? Gezien de razendsnelle ontwikkelingen zullen ondernemers snel besluiten moeten nemen.

De voordelen van samenwerking zijn divers. Zo wordt kennis beter benut, hetzelfde geldt voor vaardigheden en ervaringen die anders over een groot aantal bedrijven zijn verspreid. Daarnaast kunnen de samenwerkende bedrijven complexere producten en diensten leveren, waardoor het samenwerkingsverband interessanter wordt voor grote afnemers. Tot slot biedt de samenwerking een vermindering van de kosten van coördinatie, procedures en communicatie.

Verschillende samenwerkingsvormen

MKB-bedrijven kunnen op verschillende manieren samenwerken met andere bedrijven. Zo kunnen organisaties een gezamenlijke website opzetten. Ook kunnen meerdere bedrijven één overkoepelende (netwerk)organisatie creëren die de complexer wordende vraag afstemt met het verspreide aanbod van capaciteiten en kennis. Een derde mogelijkheid is het inhuren van expertise of het gebruiken van de gezamenlijke koepelorganisatie om de relaties tussen alle betrokken partijen te managen tot geïntegreerde processen.

Bestellen

De publicatie bevat tal van voorbeelden over samenwerking tussen bedrijven op Internet, of zoals het genoemd is `signalen uit de (Nederlandse) netwerkeconomie'. De voorbeelden kunnen andere bedrijven aanzetten om deze ontwikkeling te volgen.
De publicatie `Signalen uit de netwerkeconomie: samenwerken op Internet' (prijs 50,-) kunt u ook bestellen per telefoon (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24), onder vermelding van het bestelnummer: A9917.

Deel: ' MKB-ondernemer moet samenwerken op Internet '
Lees ook