MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht


01-10-2001
Mkb-winkel in Haaglanden
Op 14 september opende de Winkel van de Regioregisseur Haaglanden officieel de deuren. Daarmee is de derde regioregisseur voor mkb-ondernemers aan de slag. Eerder dit jaar zijn Enschede en Deventer gestart. In Den Bosch wordt momenteel overlegd om volgend jaar een regioregisseur te installeren.

De regioregisseur is een initiatief van MKB-Nederland en de HBO-raad, met subsidie van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs. Ondernemers kunnen, dankzij de inzet van een speciaal aangestelde medewerker, snel, eenvoudig én goedkoop toegang krijgen tot de kennis, docenten en studenten van de hogeschool. Bijvoorbeeld voor het laten uitvoeren van afstudeeropdrachten, of het zoeken naar een stagiair of duale student. Maar ook kan een groep studenten een speciale opdracht uitvoeren of een docent cursussen geven. Het uiteindelijke doel is de kennisuitwisseling tussen het midden- en kleinbedrijf en het hoger beroepsonderwijs op gang te brengen en te versterken. Juist het mkb kan dat extra steuntje in de rug goed gebruiken.

De drie regioregisseurs hebben ieder hun eigen aanpak, afgestemd op de hogeschool en de mkb-omgeving. Zo heeft Haaglanden een winkel in het gebouw van de hogeschool en kent Enschede de Villa Helpdesk mkb. Deventer heeft weliswaar een mkb-loket op de hogeschool, maar richt vooralsnog de aandacht meer op het bezoeken van bedrijven in de regio.

Informatie: mw. M.N. Fenijn

Zoekwoorden:

Deel: ' Mkb-winkel geopend in Haaglanden '
Lees ook