MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht

01-12-1999
MKB-Zeeland kiest nieuwe voorzitter èn vernieuwd bestuur Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 november jl. te Middelburg hebben de vertegenwoordigers van regionale organisaties en branches Peter Feijtel als nieuwe voorzitter MKB-Zeeland gekozen. MKB-Zeeland is de provinciale afdeling van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland. Tegelijkertijd zijn bestuursleden uit de regio en uit de branches bouw, metaal en installatietechniek benoemd. Het zijn; voor Zeeuws-Vlaanderen J.Dees te Zaamslag
voor Midden-Zeeland M.Sinke te Middelburg
voor Noord-Zeeland D.N.Meulblok te Burgh-Haamstede
voor de sector bouw mevr. mr.H.R.Sollie te Middelburg
voor de sector metaal ing. R.Kranenburg te Middelburg
voor de sector installatie G.S.M.Burgers te Goes

Daarmee krijgt het bestuur MKB-Zeeland de afspiegeling, die overeenkomt met het draagvlak van de organisatie. Het betreft functies die op vrijwillige basis, naast hun ondernemerschap, worden vervuld.

Drs P.B.J. Feijtel RA volgt de heer Guus P. Ververs op. Peter Feijtel (35) is geboren in Zeeland en neemt deel in en is directeur van Accon Accountants & Adviseurs.
Guus Ververs (68) heeft, na vele jaren de voortrekkersrol te hebben vervuld, te kennen gegeven zich als voorzitter te willen terugtrekken. Hij is voor zijn vele werk dat hij voor ondernemend Zeeland heeft verricht, vorige week maandag (22/11) tijdens de Algemene Ledenvergadering, benoemd tot Lid van Verdienste van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland. MKB-Zeeland zal op een gepast moment een afscheid voor hem en de andere afgetreden bestuurders organiseren.

De ledenvergadering MKB- Zeeland heeft de (speer)punten benoemd die voor het vernieuwde´ bestuur leidraad voor beleid zullen zijn, zoals infra-structuur, bereikbaarheid, werkgelegenheid, onderwijs en administratieve lasten. De punten zullen in een actieplan worden vervat om daarna op korte termijn overleg met het provinciebestuur op te starten.

Deel: ' MKB-Zeeland kiest nieuwe voorzitter en vernieuwd bestuur '
Lees ook