CBS Webmagazine

MKZ-gevolgen voor de slachterijen en vleesverwerkende industrie

De uitbraak van mond- en klauwzeer (MKZ) in ons land trekt in verschillende delen van de economie haar sporen. Binnen de industrie zijn in de afgelopen maanden vooral de slachterijen en vleesverwerkende industrie getroffen door de MKZ-crisis.

Problemen talrijk

Allereerst zijn vanaf begin maart minder dieren geslacht vanwege aanvoerproblemen. Dit is ook duidelijk zichtbaar in onderstaande grafiek. Direct na de uitbraak van MKZ in ons land is in alle grote slachterijen 1 tot 3 weken niet geslacht. Voor een aantal slachterijen was dat zelfs 11 weken het geval. In hoeverre de achterstand nog zal kunnen worden ingelopen, zal pas aan het eind van dit jaar duidelijk worden.

Aantal varkensslachtingen per week (x1000) Bron: Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) (voorlopige cijfers)

Ten tweede is de buitenlandse omzet sterk teruggevallen tijdens de crisis. De exportbeperkingen die door de overheid zijn opgelegd, hebben duidelijk hun tol geëist. Dat zal voorlopig ook nog wel even zo blijven. Voor de export naar niet-Europese landen moet ons land namelijk minimaal één jaar MKZ-vrij zijn. Dat betekent dat Nederland tot juli 2002 geen vlees mag exporteren naar landen buiten Europa. Daarna is dit wel weer mogelijk, mits er zich in de tussentijd geen nieuwe MKZ-gevallen voordoen.

Ontwikkeling buitenlandse omzet per maand van januari 1999 tot en met juni 2001 (index 1995 = 100)

Ten derde blijft de bedrijvigheid in de slachterijen en vleesverwerking in maart en april van dit jaar achter bij de gebruikelijke ontwikkeling. Dit is niet verwonderlijk, omdat er in een deel van die periode geen aanvoer van slachtvee mogelijk was vanwege de MKZ-beperkende maatregelen.

Bezettingsgraad

Ook neemt de bezettingsgraad fors af als gevolg van de MKZ-crisis. In maart valt de bezettingsgraad met bijna 20 procentpunten terug tot 68,4%, maar dat is dan ook precies de maand waarin vrijwel alle slachterijen stillagen vanwege de MKZ-beperkende maatregelen. Hoewel de bezettingsgraad zich in juni al enigszins heeft hersteld tot 81,5%, is dit wel nog altijd lager dan gemiddeld in de afgelopen 3 jaar. Ten slotte kampt in maart ruim de helft van de producenten in de slachterijen en vleesverwerking met productiebelemmeringen als gevolg van de MKZ-crisis. Terugkijkend tot januari 1994 is dit een record. In juni ondervindt nog ruim 20% van de producenten productiebelemmeringen die samenhangen met MKZ.

Een uitgebreider artikel over dit onderwerp verschijnt binnenkort in de Industriemonitor.

Margot de Steur

Bron: CBS, Industriemonitor

Jaarlijks 50 sterfgevallen door menigococceninfecties MKZ-gevolgen voor de slachterijen en vleesverwerkende industrie Flinke koersverliezen voor institutionele beleggers Jeugd toert in oudere auto's

Archief

mail de redactie mail de redactie

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2001 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 27 augustus 2001

Deel: ' MKZ-gevolgen voor slachterijen en vleesverwerkende industrie '
Lees ook