PERSBERICHT - 13 JULI 2001

Tol en douanebepalingen: Noorwegen

De enige tijd geleden door het Noorse Ministerie van Landbouw ingestelde invoerbeperkingen op vlees- en zuivelproducten en hiervan afgeleide produkten naar Noorwegen in verband met mond- en klauwzeer zijn per 5 juni 2001 opgeheven. De gebruikelijke douanebepalingen met betrekking tot de invoer van produkten naar Noorwegen zijn dus weer van kracht.

Welke producten mag men vrij van invoerrechten invoeren naar Noorwegen?

Alcoholische dranken

Personen van 18 jaar en ouder mogen vrij invoeren naar Noorwegen:


- 2 liter bier (meer dan 2,5 % alcohol)

en


- 2 liter wijn of andere alcoholische dranken tot en met 22% alcohol per persoon

Reizigers van 20 jaar of ouder mogen in plaats van 2 liter wijn of andere alcoholische drank tot en met 22% ook 1 liter wijn of andere alcoholische drank tot en met 22% en 1 liter sterke drank tot 60% alcohol meenemen.

Naast de hoeveelheid alcoholische dranken die u vrij van invoerrechten mee mag nemen, kunt u tegen betaling van invoerrechten per persoon nog 4 liter meenemen. Alcohol met een percentage van meer dan 60% mag Noorwegen niet ingevoerd worden.

Tabakswaren

Reizigers van 18 jaar en ouder mogen 200 sigaretten of 250 gram tabak en 200 vloeitjes invoeren. Indien u meer tabakswaren meeneemt, moet u dit bij de douane aangeven en hierover belasting betalen.

Suiker en produkten gemaakt van suiker

Reizigers van alle leeftijden mogen tot 5 kg suiker en tot 1 kg snoep en chocolade vrij invoeren naar Noorwegen. Bij overschrijding van bovengenoemde hoeveelheden moet u dit melden bij de douane en hierover belasting betalen.

Vlees, groenen en melkprodukten

Reizigers van 12 jaar en ouder mogen per persoon maximaal 10 kg aan bovengenoemde produkten uit meenemen uit EU-landen. Indien men naar Nordland, Troms of Finnmark reist, mag men 15 kg van deze produkten meenemen. Binnen deze restrictie geldt dat men maximaal 3 kg aan vlees(produkten) mee mag nemen uit EU-landen. Groenten moeten gewassen zijn willen ze meegenomen mogen worden naar Noorwegen. Alle bovengenoemde produkten mogen alleen ingevoerd worden indien ze gemerkt zijn met een ovale stempel van het land van herkomst. Aardappelen mogen niet ingevoerd worden.

Bloemen, bollen, zaden

Men mag voor `eigen gebruik' het volgende meenemen naar Noorwegen:


- 25 bloemen

- tot 3 kg aan bloembollen

- tot 5 potplanten voor binnens huis gebruik en geteeld in een EU-land

- tot 25 pakjes met zaad

Verboden mee te nemen naar Noorwegen zijn
:


- aardappelen

- alcohol van een percentage van meer dan 60%
- medicijnen (tenzij het een kleine hoeveelheid voor eigen gebruik betreft) en drugs

- wapens en munitie

- levende dieren (tenzij u hiervoor specifiek toestemming hebt gekregen).

- planten en bloemen voor de teelt
Deze tekst is niet volledig. Indien u specifieke informatie wil over bepaalde douanebepalingen, raden wij u aan contact op te nemen met de hieronder genoemde instantie. Veel informatie is tevens te vinden op hun internetsite (Engelse en Duitse taal).

Directorate of Customs and Exercise
P.O. Box 8122 Dep.
0032 Oslo

Tel: +47 22 86 03 00
Internet: https://www.toll.no

Informatie over het meenemen van huisdieren naar Noorwegen kunt u vinden bij `Noorwegen A-Z'/`huisdieren'.

Deel: ' MKZ invoerbeperkingen Noorwegen opgeheven '
Lees ook