PERSBERICHT - 10 SEPTEMBER 2001

MKZ kost toerisme tot nu toe 700 miljoen

De mond- en klauwzeercrisis heeft de toeristisch-recreatieve sector tot nu toe zo'n 700 miljoen gulden gekost. Tijdens de crisis zelf werd al een omzetdaling van zo'n 380 miljoen gulden berekend, maar in de zomermaanden erna is er ook nog sprake geweest van een negatief MKZ-effect. Dat heeft Toerisme Recreatie Nederland (TRN) vandaag bekend gemaakt.

Dit komt ten eerste omdat veel Nederlanders tijdens de crisis hun zomervakantie boekten en hun beslissing toen mede lieten beïnvloeden door de publiciteit rond de crisis. Een deel daarvan besloot naar andere Nederlandse gebieden te gaan, een aantal boekte over de grens.

Daarnaast kwamen er minder Duitsers naar ons land, zo blijkt uit een steekproef onder een groot aantal toeristisch-recreatieve bedrijven. Die groep meed met name de MKZ-gebieden, maar ook andere delen van Nederland. Ook bij die buitenlanders geldt dat zij - zelf nog in een MKZ-vrij land levend - deels ons land niet meer kozen voor een zomervakantie.

Lagere omzet

Het zwaarst getroffen zijn met name de toeristisch-recreatieve bedrijven in de door MKZ getroffen gebieden, waar tot eind augustus gemiddeld 15 procent lagere omzet werd genoteerd als gevolg van de MKZ-crisis. Vooral de campings en de bungalowparken in deze gebieden moesten het in de zomer ontgelden. Dagattracties als dierenparken, die tijdens de crisis de hardste klappen kregen, haalden de omzetschade in de zomermaanden slechts beperkt in. Ook jachtverhuurbedrijven kenden een daling in omzet in en rond de MKZ-gebieden.

Overigens, ook in andere delen van het land was sprake van een negatief omzeteffect bij toeristisch-recreatieve bedrijven als gevolg van de MKZ. Landelijk is dat gemiddeld zo'n 3,5 procent. Daarnaast mag worden verwacht dat de effecten van de MKZ-crisis ook nog in de toekomst merkbaar zullen zijn.

Deel: ' MKZ kost toerisme tot nu toe 700 miljoen '
Lees ook