Rijksvoorlichtingsdienst

Koe 2 aug 2002

MKZ-VERDENKING IN DRENTHE GEEN REDEN TOT ALARM

De verdenking van een geval van mond- en klauwzeer (MKZ) op een runderbedrijf in Nieuw-Schoonebeek in Drenthe, is geen reden tot alarm, meldt het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV).

Er zijn geen klinische verschijnselen bij de dieren waargenomen. Het bedrijf is uit voorzorg gesloten. Volgende week komt de uitslag van een tweede bloedtest waaruit moet blijken of er sprake is van het MKZ-virus.

Volgens het ministerie van LNV komen verdenkingen van MKZ-gevallen met regelmaat voor. Alle Nederlandse exportbedrijven worden getest en dat levert tientallen keren per jaar vals-positieve meldingen op. Standaard is dat deze bedrijven uit voorzorg op slot gaan. Als een tweede test heeft uitgewezen dat het virus niet aanwezig is, worden de bedrijven vrijgegeven. LNV gaat ervan uit dat het ook in Drenthe om een valse melding gaat.

Bron: Ministerie van LNV

Deel: ' MKZ-verdenking in Drenthe geen reden tot alarm '
Lees ook