Ingezonden persbericht


MODE-, INTERIEUR- EN TEXTIELBRANCHE START EIGEN ARBODIENST

Amsterdam, 13 februari 2003

Om het ziekteverzuim substantieel te kunnen beperken kunnen leden van MODINT, ondernemersorganisatie voor mode, interieur en textiel, per 1 maart a.s. gebruik maken van de diensten van een nieuwe, onafhankelijk organisatie: MODINT Arbo. MODINT Arbo biedt met specifiek op de bedrijfstakken toegesneden verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie een totaaloplossing ter voorkoming en beperking van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Ondernemersorganisatie MODINT is ervan overtuigd dat door de aanpak van MODINT Arbo het ziekteverzuim - en de kosten die dit met zich meebrengt - substantieel zullen worden beperkt.

MODINT Arbo is ontstaan uit de algemeen ervaren ontevredenheid over het functioneren van Arbo-diensten en vloeit voort uit de recent afgesloten CAO voor de Confectie-Industrie. In die CAO zijn naast nieuwe afspraken over beperking van de loondoorbetaling bij ziekte, ook afspraken gemaakt over een intensivering van het preventieve beleid.

MODINT Arbo biedt een efficiënte, effectieve en betrokken ondersteuning van ondernemers bij het voorkomen en beperken van ziekteverzuim en de reïntegratie van zieke werknemers. MODINT Arbo voert de regie over het gehele traject van verzuimbegeleiding tot reïntegratie. Namens de branche voert een eigen casemanager de werkzaamheden uit, zodat de werkgever één vast aanspreekpunt heeft voor ziekteverzuim. De werkgever hoeft zelf niet meer met allerlei organisaties te overleggen of gegevens uit te wisselen. MODINT Arbo verricht àlle administratieve handelingen en ziek- en hersteldmeldingen aan de Arbo-dienst, ziekteverzuimverzekeraar en uitvoeringsinstelling (UWV).

In de mode-, interieur- en textielbranche is met enthousiasme gereageerd op de start van MODINT Arbo. Veel ondernemers zien hierin de mogelijkheid bespaard te blijven van de administratieve rompslomp en hebben er vertrouwen in dat het ziekteverzuim en de kosten aanmerkelijk worden teruggebracht.

Wie meer wil weten over MODINT Arbo kan terecht op www.modint.nl. Klik op Branche & News en klik vervolgens op MODINT Arbo.

Zoekwoorden:

Deel: ' Mode-, interieur- en textielbranche start eigen arbodienst '
Lees ook