VNO-NCW Databank 2/2 doc. Beleid VNO-NCW 10-05-1999
Soort : Persbericht

: PB-99-015

Datum : 10/05/99

Titel : Model voor opleidings- en beroepsprofielen ICT-ers gepresenteerd Cie. Slechte hard nodig

Bron : VNO-NCW

Tekst :
Een werkgroep van het Informatica Platform Hoger Onderwijs Bedrijfsleven (IP-HOB) heeft vandaag op een seminar bij VNO-NCW een model gepresenteerd dat onderwijs en bedrijfsleven voor het eerst in staat stelt in gelijke termen te spreken over kwalitatieve aspecten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor ICT-ers en hun opleidingen. Het model "Profielen van startende ICT-ers, model voor een dialoog tussen vraag en aanbod" kan worden gebruikt in het overleg tussen informatica-onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

In het IP-HOB zijn vertegenwoordigd de Vereniging VNO-NCW, de branche-organisatie FENIT, het HBO-I platform en de Informaticakamer van de VSNU. De BVE Raad, die het middelbaar beroepsonderwijs vertegenwoordigt, heeft deelgenomen aan de werkgroep.

Zowel het bedrijfsleven als het informatica-onderwijs hebben initiatieven genomen om de discussie op gang te brengen over de aansluiting van beroepsprofielen voor startende ICT-ers en opleidingsprofielen die informatica-opleidingen hanteren. De werkgroep ziet haar werkzaamheden als een begin van een dialoog.

Tijdens het seminar, waar minister Jorritsma van Economische Zaken aanwezig was, heeft de werkgroep aangedrongen op vervolgonderzoek. De onlangs door de Ministers van OC&W en van EZ ingestelde Task Force "Werken aan ICT" zou in dit vervolgonderzoek - naast meer kwantitatief onderzoek - aandacht moeten schenken aan profielen gericht op (bijvoorbeeld) technische processen. Ook opleidingen waarin ICT een belangrijke aspect is van de opleiding, maar waar een andere discipline centraal staat en andere domeinen met een ICT-specialisatie, verdienen nadere studie.

Deel: ' Model voor opleidings- en beroepsprofielen ICT-ers '
Lees ook