Federatie van Ouderverenigingen

Modernisering AWBZ

5 juni 2002

Modernisering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

In FvO Nieuwsbrief nummer 8 van 2002 werd gemeld dat de gebruikersorganisaties bezig waren met een gezamenlijke reactie op de verdere plannen van de staatssecretaris met de modernisering AWBZ en de vereenvoudiging PGB zoals verwoord in de zogenaamde 'Aprilbrief'. De brief is te vinden op de website www.opkopzorg.nl De eerste concept-reactie van de gebruikersorganisaties ging te veel in op de uitwerkingen van de staatssecretaris. Deze verkeerde insteek bleek na ampel beraad, omdat in de voorstellen van de staatssecretaris niet veel was terug te vinden over de uitgangspunten die voor de gebruikersorganisaties van wezenlijk belang zijn bij de modernisering AWBZ en de regeling PGB nieuwe stijl. Die uitgangspunten zijn:

PGB en PVB budgetten moeten gelijk zijn;

de hoogte van het budget moet voldoende zijn voor een goede marktpositie; mantelzorg mag niet in de indicatie worden betrokken;

de facilitaire organisatie moet voor iedereen beschikbaar zijn. Gebeurt dit niet, dan moet het gedeelte van de indirecte kosten flink omhoogom een administratiekantoor in te huren voor de administratie en beheer van het PGB;

het vervoer van en naar de dagbesteding moet goed geregeld worden;

logeren moet in de nieuwe regeling als PGB beschikbaar blijven;

duidelijk moet worden op welke termijn behandeling weer in het PGB komt;

geen eigen bijdragen;

goede cliëntondersteuning en informatie.
Ondertussen zijn de gebruikersorganisaties in overleg met VWS of en in hoeverre de bovenstaande zaken haalbaar zijn. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken zal bekeken worden welke verdere stappen ondernomen zullen worden.NPCF, CG-Raad, Per Saldo en FvO willen gezamenlijk gaan onderhandelen over de waardebepaling van het PGB Nu gaat het om directe salariskosten met een opslag van 1,5%. Om een reëel alternatief te vormen voor natura-zorg moet er in de prijsbepaling rekening worden gehouden met de kosten van leidinggevenden, personeelszaken, administratie e.d., zodat budgethouders met hun PGB ook goed terecht kunnen bij de bestaande regionale zorgaanbieders.

Zoekwoorden:

Deel: ' Modernisering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) '
Lees ook