Ingezonden persbericht


Persbericht

Mode-leveranciers actief met ICT
Modint en Modeportaal.nl onderzoek naar automatisering, internet en e-commerce

Om beter en concreter inzicht te krijgen in de stand van zaken rond internet en automatisering binnen de modebranche, doen Modeportaal.nl en Modint onderzoek onder leveranciers en detaillisten binnen de modebranche. Juist waar beiden elkaar ook in hun automatisering tegenkomen doen zich snelle ontwikkelingen voor, E-commerce doet zijn intrede in de branche.

Het onderzoek onder leveranciers is afgelopen maand afgesloten. Het rapport brengt de mogelijkheden van e-business in de modebranche in kaart, en geeft tevens de uitkomst van een enquête onder leveranciers. Het vooroordeel dat mode-ondernemingen erg achter lopen op het gebied van ICT ten opzichte van andere sectoren, wordt door het onderzoek ontkracht. Wel is het zaak om bedrijven meer informatie te bieden over electronisch zaken doen, dit in het 'Nederland gaat digitaal' kader.

De vragenlijst werd onder 50 procent van de Nederlandse leveranciers in de modebranche verspreid, waarop een respons van 18 procent volgde, een teken dat het onderwerp leeft bij de ondernemingen. De bedrijven zijn vrijwel allen reeds behoorlijk geautomatiseerd gezien het aantal computers dat men gebruikt, de gebruikte software, soms de aanwezigheid van eigen IT personeel en het feit dat ruim drie kwart in de jaren 1997-2001 een internet aansluiting heeft geïnstalleerd. De meest gebruikte groep softwarepakketten is uiteraard financiële software, wat door 91 % van de inzenders gebruikt wordt. Dan volgen toepassingen als CAD en warehousing (ieder ca. 47%) en ERP pakketten (32%) als de belangrijkste toepassingen.

Internet in de modebranche
E-mail is uiteraard een belangrijk onderdeel in het gebruik van internet, met name richting afnemers en leveranciers. Verder ziet men het net vooral als medium om informatie te verzamelen, bijvoorbeeld via Modeportaal.nl. De helft van de bedrijven heeft een eigen website, reeds 94% heeft een eigen domeinnaam. Het rapport geeft inzicht in zaken als meest bezochte sites en de informatie die men zoekt, ook aan het kopen en verkopen via internet wordt aandacht besteed. Hier blijkt dat vooral e-mail gebruikt wordt, maar ook andere mogelijkheden als EDI, websites en portals, al dan niet gekoppeld aan het back-office. Een e-marketplace is nog ver van huis voor de meeste bedrijven, mede door gebrek aan informatie binnen de branche.

Informatie behoefte
Terwijl het overgrote deel van de bedrijven aangeeft dat internet van waarde is voor het bedrijf, geeft 40% aan onvoldoende op de hoogte te zijn van de mogelijkheden. Brancheorganisaties, Modeportaal.nl en IT bedrijven dicht men hier een grote rol toe. Met name informatie over branche specifieke toepassingen is welkom. Het rapport geeft overigens ook aan dat een aantal structurele problemen in de branche de doorbraak van e-business remmen. Denk aan het belang dat men hecht aan persoonlijke relaties, het grote aantal kleine bedrijven en het feit dat toepassingen, met e-marketplaces, pas interessant worden bij een behoorlijk aantal gebruikers en deelnemers. Voor het einde van dit jaar zal het onderzoek onder detaillisten afgerond worden. www.modeportaal.nl

Het volledige rapport (engels, 39 pagina's en 25 pagina's tabellen en grafieken) is verkrijgbaar tegen betaling via onderzoek@modeportaal.nl

www.modeportaal.nl
www.modint.nl

---
T:+31 (0) 33 455 8223
F:+31 (0) 33 455 8229

Deel: ' Modint en Modeportaal.nl onderzoeken internet en e-commerce '
Lees ook