Rechtbank ZwolleMoeder moet meewerken aan DNA-onderzoek ten behoeve van vaststellen vaderschap

Bron: Rechtbank Zwolle

Datum actualiteit: 29-05-2002

Eiser heeft in kort geding veroordeling gevorderd van gedaagde om mee te werken aan een DNA-onderzoek ten einde bij eiser levende twijfels over zijn eventuele vaderschap van het minderjarig kind van gedaagde weg te nemen.

De president als voorzieningenrechter is van mening dat eiser een persoonlijk belang heeft om te weten of hij de verwekker is van het kind, welk belang niet alleen van emotionele aard is maar ook van financiële in verband met eventuele (toekomstige) alimentatieaanspraken van gedaagde voor het kind. Afgezien van dit persoonlijk belang speelt het algemeen belang een rol, in die zin dat het voor een ieder van groot belang is om zijn verwekker te kennen.

De president is dan ook van oordeel dat eiser een gerechtvaardigd belang heeft bij toewijzing van de vordering, mede gelet op het feit dat gedaagde in een eerder stadium diverse keren haar medewerking aan een DNA-onderzoek heeft toegezegd.

Deze veroordeling heeft wel een beperkte strekking: slechts wanneer gedaagde voor DNA-bepaling beschikbaar materiaal voorhanden heeft, moet zij dit af te geven aan het laboratorium. De veroordeling strekt niet zover dat het minderjarige kind naar het laboratorium moet gaan om aldaar DNA-materiaal af te staan. Voor zover eiser zijn vordering ook daartoe had willen doen strekken, had hij het kind zelf in rechte dienen te betrekken, derhalve door gedaagde in haar hoedanigheid van met het ouderlijk gezag beklede ouder van het minderjarig kind (mede) te dagvaarden.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE3180
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Moeder moet meewerken aan DNA-onderzoek voor vaststelling vaderschap '
Lees ook