Gemeente Barendrecht

Persbericht nummer 38, 7 juni 1999

Samen leren: moeders en kinderen volgen samen onderwijs

Met ingang van 18 maart 1999 is het project Samen leren van start gegaan. Voor dit project werkt de gemeente Barendrecht samen met het ROC Albeda College - Ridderkerk. De lessen worden gehouden in Het Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Het project heeft deze naam gekregen omdat moeders en kinderen samen naar school gaan. In samenwerking met Stichting Kinderopvang Barendrecht wordt de kinderopvang verzorgd.

De wet Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) en de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) heeft met ingang van vorig jaar de primaire verantwoordelijkheid voor het aanbod van onderwijs in allochtone levende talen primair gelegd bij de gemeenten. De gemeenten bepalen naar aanleiding van de behoefte van de allochtone bevolking in welke talen onderwijs gegeven wordt. In de gemeente Barendrecht zijn de meeste allochtone kinderen van Marokkaanse afkomst. De ouders willen voor hun kinderen graag lessen in de Arabisch taal.

Verschillende trajecten
Het project heeft drie verschillende trajecten: Arabische taal en Marokkaanse cultuur voor allochtone kinderen, Nederlandse taal en maatschappij-oriëntatie voor allochtone moeders en kinderopvang voor kinderen van moeders die deze lessen willen volgen.

Duur van de lessen
De Arabische lessen vinden plaats op woensdag- en vrijdagmiddag en op zaterdagochtend, de Nederlandse lessen op dinsdagochtend en woensdagmiddag. Het project duurt twee jaar en wordt afgerond aan het einde van het schooljaar 2000/2001. Na afloop wordt het project geëvalueerd en wordt er gekeken of er behoefte is aan en mogelijkheden voor verlenging.

Einde persbericht nummer 38

Copyright © 1999 Gemeente Barendrecht

Deel: ' Moeders en kinderen volgen samen onderwijs in Barendrecht '
Lees ook