Universiteit Twente


Keywords: Universiteit Twente, UTIS, University of Twente, Campus wide information system

WETENSCHAPSAGENDA 99/01 14-01-99

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 4244, E-mail: b.meijering@veb.utwente.nl Laatste nieuws op Internet: URL: https://www.utwente.nl/nieuws

Proefschriften ook on-line beschikbaar
Een groot aantal proefschriften zijn direct opvraagbaar via de website van de Universiteitsbibliotheek. De documenten zijn in het kader van het webdocproject per faculteit /instituut integraal opgeslagen in pdf formaat.

Samenvattingen promoties

Moeilijke gevallen in recht en rechtsinformatica

promotie dr. R.E. (Ronald) Leenes, faculteit Bestuurskunde:

‘Hercules of Karneades; Hard cases in recht en rechtsinformatica'

De rechtsinformatica richt zich op de ontwikkeling van computerprogramma’s binnen het recht, zoals juridische kennis- en expertsystemen. Niet alleen moeten zulke RI-toepassingen betrouwbaar zijn (wat veronderstelt dat de kennis op basis waarvan het RI-systeem conclusies trekt, zeker is), ze moeten ook non-triviale oplossingen bieden voor voorgelegde problemen (wat vereist dat het systeem oplossingen aanreikt die voldoende ver van de ingevoerde gegevens afstaan om de gebruiker te helpen). De combinatie van deze eisen in het recht is problematisch omdat het open karakter van het recht betekent dat zelfs schijnbaar eenvoudige juridische geschillen tot moeilijke gevallen (hard cases) kunnen worden gemaakt.

Aan de hand van de civiele dagvaardingsprocedure en een praktijkcasus worden aanbevelingen gedaan voor de beperkte, ondersteunende rol die de computer bij de oplossing van juridische geschillen zou kunnen vervullen. Bij de dialoog tussen partijen (en de rechter) is de inhoudelijke beoordeling van de juistheid van de beweringen en de toets of deze beweringen juridisch houdbaar zijn, niet goed door computers uit te voeren, tenminste niet in de voorzienbare toekomst. De toets of partijen zich aan de spelregels van de dialoog houden, waardoor de rationaliteit van de procedure kan worden gegarandeerd, ligt misschien wel op de weg van de computer. Deze kan in zo’n situatie namelijk een procedure helpen bewaken waarin de geschilpunten scherp worden omkaderd. Vervolgens is het dan aan de mens om de voorgelegde knopen door te hakken..

promotor prof. mr. D.W.P. Ruiter

assistent-promotor dr. J.C. Hage (Universiteit Maastricht)

Deel: ' Moeilijke gevallen in recht en rechtsinformatica '
Lees ook