Technologie Stichting STW


juni 1999

Moeilijke problemen in bedrijven vormen uitdaging voor wiskundigen

Lastige technische of logistieke problemen in bedrijven zijn voer voor wiskundigen. In de week van 15 tot en met 19 november 1999 zullen dan ook tientallen Nederlandse wiskundigen zich buigen over praktijkproblemen die zich lenen voor oplossingen via wiskundige modellering. Het kan daarbij gaan om het optimaliseren van processen, om logistieke problemen, gegevensbeveiliging, financiële wiskunde of bijvoorbeeld het voorkomen of inperken van breuk, schade of mislukken van industriële producties. Problemen die voor de Studiegroep Wiskunde met de Industrie in aanmerking komen kunnen vanaf 1 juni worden ingediend. De met succes vorig jaar voor het eerst gehouden Studiegroep zal dit jaar plaatsvinden aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Vrijwel alle praktijkproblemen in de industrie, dienstverlenende bedrijven of instellingen hebben een wiskundige component. Vaak betreft dit problemen die 'zeldzaam' of 'uniek' zijn of zich in een gespecialiseerde procesgang voordoen. Als de kennis in huis tekortschiet kan de Studiegroep Wiskunde met de Industrie uitkomst bieden. Weliswaar belooft de Studiegroep geen kant-en-klare oplossingen, maar de ervaring in binnen- en buitenland heeft geleerd dat de aangedragen problemen een eind in de goede richting worden opgelost. Zo vonden de zeventig wiskundigen aan de Studiegroep van vorig jaar (deel)oplossingen voor onder meer de optimale snelheid bij datatransmissie (KPN), patroonherkenning in CT-scans (Daniël den Hoedkliniek), instabiele fibers (Akzo), het persen van tafelbladen rond een hoek (Trespa) of de statistiek van kleine steekproeven (NMI).

Bedrijven die een probleem indienen krijgen bezoek van een wiskundig expert om het probleem wiskundig te formuleren. In overleg met het bedrijf wordt het probleem vervolgens al dan niet geselecteerd. De voorbereidingsgroep wil zo in november niet meer dan acht problemen aan de Studiegroep Wiskunde met de Industrie voorleggen. De inschrijving voor bedrijven sluit 15 augustus. De kosten bedragen 2500 gulden per geselecteerd probleem.

De Studiegroep Wiskunde met de Industrie is een initiatief binnen het onderzoeksprogramma Wiskunde Toegepast van de Technologiestichting STW en NWO-Exacte Wetenschappen, van de werkgroep Industriële en Toegepaste Wiskunde van het Wiskundig Genootschap en van de Technische Universiteit Eindhoven en is na het succes van 1998 geprolongeerd.

Nadere informatie, brochures en aanmelding van problemen kan bij dr. Jaap Molenaar (Technische Universiteit Eindhoven), tel. 040 2474757 of 2474760, fax 040 2442150, e-mail JaapM@win.tue.nl. Zie ook: https://www.itw.nl (Studiegroep).


© STW, 1997 Laatste wijziging: 03-06-1999 Reakties naar: webmaster

Deel: ' Moeilijke problemen in bedrijven uitdaging voor wiskundigen '
Lees ook