Moeizame omzetontwikkeling mode- en schoenenwinkels


Nieuw kabinet aan zet voor herstel consumentenvertrouwen

ZEIST, 20121024 -- Over de eerste negen maanden van 2012 loopt de modeomzet 5,8% achter op dezelfde periode vorig jaar. Ondernemen in de mode- en schoenenbranche is een enorme uitdaging. Het derde kwartaal eindigde voor modewinkels 6,9% in de min. De verkoop van schoenen leverde in het derde kwartaal een omzetplusje op van 0,8%. Na negen maanden loopt de schoenendetailhandel nog 2% achter op vorig jaar. Dat blijkt uit de omzetmonitoren van CBW-MITEX.

Het nieuwe kabinet zal er vanaf de eerste dag alles aan moeten doen om het consumentenvertrouwen te herwinnen. Dat is nog steeds ver beneden peil. Maatregelen zijn nodig die de huizenmarkt vlot trekken, die duidelijkheid geven over oudedagsvoorzieningen en over de renteaftrekmogelijkheden van huizenbezitters.

“Zonder die stappen ontbreekt de basis voor herstel van consumentenvertrouwen en zullen de bestedingen niet stijgen,”stelt  Jan Meerman, voorzitter van CBW-MITEX. Er is een maatregelenpakket nodig dat stabiliserend en versterkend werkt voor de binnenlandse economie. De detailhandel heeft er schreeuwende behoefte aan.

Op de verkoop van kleding en schoeisel zijn de weersomstandigheden van grote invloed. In de hoogzomermaanden was het relatief koud en bleef het zomergoed aan de rekken hangen. September werd een prachtige nazomermaand. Daardoor kwam de verkoop van herfstkleding maar moeizaam op gang.

Bij slechts 22% van de ondernemers met modewinkels is na negen maanden sprake van omzetgroei.  Dit is in lijn met de voorspelling van CBW-MITEX begin dit jaar. In de schoendetailhandel gaat het iets beter: 41% van de ondernemers meldt meer omzet dan vorig jaar.  Toch is ook hier sprake van een grillig omzetverloop dat per maand wisselt.

De helft van de ondernemers met modewinkels verwacht in het vierde kwartaal minder omzet te halen dan vorig jaar. Zo’n 6% rekent op een hogere omzet dan in 2011. Ondernemers met schoenenwinkels zijn iets optimistischer: 16% verwacht een hogere omzet dan in het laatste kwartaal van 2011 en de helft denkt een gelijk omzet te realiseren. 


Deel: ' Moeizame omzetontwikkeling mode- en schoenenwinkels '
Lees ook