Informatie: VOOR DE PERS

CNV Beroepsgoederenvervoer is een vakgroep van de CNV BedrijvenBond

Donderdag 18 maart 1999

Mogelijk banenverlies door verkoop Van Gend & Loos en Selektvracht aan Danzas

Mogelijk verdwijnen bij Van Gend & Loos en Selektvracht enkele honderden banen als gevolg van de verkoop van deze NedLloyd bedrijven aan de Zwitserse Danzas-groep. Het is niet uitgesloten dat de NedLloydbedrijven rechtstreeks in handen van Deutsche Post komen, het moederbedrijf van Danzas. In een vandaag aangekondigd bericht zegt NedLloyd dat in heel Europa circa 3 tot 4 procent van de werkgelegenheid zal worden geschrapt als gevolg van de verkoop. In de Danzasgroep werken (inclusief de NedLloydbedrijven) 23.000 werknemers.

Volgens CNV Beroepsgoederenvervoer kan - als de kaasschaafmethode wordt gehanteerd - dit in Nederland leiden tot een verlies van circa 300 banen. De bond wil daarom in het gesprek over de verkoop op maandag 22 maart duidelijkheid over de gevolgen van de verkoop. CNV Beroepsgoederenvervoer staat op het standpunt dat deze operatie in geen geval tot gedwongen werkloosheid voor de betrokken werknemers mag leiden.Overigens is de bond op zich, bedrijfseconomisch gezien, niet tegen de verkoop. Bij Van Gend & Loos is sprake van een investeringsachterstand, waardoor het bedrijf niet op alle fronten even goed mee kan met de concurrentie op de langere termijn. NedLloyd gaf geen toestemming voor investeringen. Deze terughoudendheid manifesteerde zich ook op andere terreinen. Ondanks het feit dat Van Gend & Loos winst maakte, was een winstdelingsregeling niet mogelijk.Overigens komt de teloorgang van NedLloyd als concern steeds dichterbij door deze operatie. Alleen ECT en P&O zijn nu nog eigendom van NedLloyd, gedeeltelijk. Voor het overige wordt NedLloyd steeds meer een beleggingsmaatschappij.

Nadere inlichtingen:

Jerry Piqué (bestuurder CNV Beroepsgoederenvervoer) 030 - 6 348 348

Wim Ramakers (bestuurder CNV Beroepsgoederenvervoer) 030 - 6 348 348

Deel: ' Mogelijk banenverlies door verkoop Van Gend & Loos '
Lees ook