Ministerie van VWS

Mogelijk legionellabacterie op handelsbeurs België

Zondag 14 november 1999, persbericht nummer 119

Mensen die van 29 oktober tot 7 november op de Handelsbeurs van Kapellen in België zijn geweest en zich ernstig ziek voelen met koorts of zich grieperig voelen, wordt geadviseerd contact op te nemen met hun huisarts. Mogelijk zijn zij besmet met de Legionellabacterie, die een ernstige longontsteking kan veroorzaken. Dit adviseert de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook vraagt de Inspectie huisartsen en ziekenhuizen extra alert te zijn op Legionellose.

Op dit moment bestaat het vermoeden dat een aantal mensen ziek is als gevolg van besmetting met de Legionellabacterie. Tot nu toe zijn twaalf patiënten opgenomen in het ziekenhuis, aldus de burgemeester van de gemeente Kapellen (provincie Antwerpen). De besmettingsbron is nog niet definitief aangetoond.

De Handelsbeurs is bezocht door ongeveer 60.000 mensen. Deze bezoekers kwamen niet alleen uit België, maar ook uit Nederland. Daarom is het niet uitgesloten dat ook in Nederland patiënten besmet zijn met deze bacterie. De Inspectie benadrukt dat de kans op het krijgen van Legionella in het algemeen klein is. Maar omdat bij tijdige, gerichte medicatie de kans op herstel het grootst is, informeert de Inspectie op deze manier de bevolking en (huis)artsen.

Eerder dit jaar is er een legionella-epidemie uitgebroken in Nederland, op de Westfriese Flora in Bovenkarspel.De betrokken GGD-regios lichten op zondag alle dienstdoende huisartsen in de grensprovincies tussen Nederland en België in, zo heeft de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziekten (LCI) meegedeeld.

Voor meer informatie kan het publiek bellen met het administratief centrum van de gemeente Kapellen: 00-32-3-660.66.00.

Medische informatie bestemd voor (huis)artsen: Behalve de bekende verschijnselen van pneumonie kunnen bij legionellose kenmerkende verschijnselen optreden als verwardheid, diarree, anorexie, spierpijn, en buikpijn. De Inspectie adviseert de artsen bij patiënten met een luchtweginfectie extra alert te zijn en de therapie zodanig in te stellen dat een eventuele Legionella-pneumonie wordt meebehandeld, bijvoorbeeld met erytromycine, claritromycine of azithromycine.

Deel: ' Mogelijk legionellabacterie op handelsbeurs België '
Lees ook