Gemeente Haarlemmermeer


* Persberichten


+ 3 augustus 2001

MOGELIJK OVERLAST HELICOPTERVLUCHTEN

Aankomend weekend vindt het Marlboro Masters evenement op het Circuitpark Zandvoort plaats. Zondag 5 augustus a.s. worden helicoptervluchten ingezet om de rijders, sponsors, teamleden en andere vips van en naar het circuit te vliegen. De helicopters vliegen vanaf het terrein bij de modelvliegclub aan de IJweg te Hoofddorp, 's morgens na 9.00 uur heen en 's avonds vanaf 16.00 uur retour.
Om de geluidsoverlast dit jaar zoveel mogelijk te beperken zijn er verschillende maatregelen getroffen in overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vanaf het terrein is een vliegroute gekozen in noordelijke richting, niet over de woonbebouwing Cruquius. Daarna gaat de vliegroute oostelijk langs Vijfhuizen (sportpark) richting Rottepolderplein en verder langs het Noordzeekanaal richting Zandvoort. Verder wordt een geluidarme helicopter (type Robinson) ingezet en wordt gevlogen op een hoogte van 1000 ft in overleg met de Luchtverkeersleiding Nederland. In totaal vinden er maximaal 10 vluchten plaats. Door het gebruik van
1 of 2 helicopters betekent dit ongeveer eens per 25 minuten een vlucht.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Mogelijk overlast helicoptervluchten bij Marlboro Masters '
Lees ook