Gemeente Haarlem

Mogelijk Regionaal Technologie Centrum in Haarlem

Het college van burgermeester en wethouders heeft dinsdag 7 maart 2000 besloten de mogelijkheden te verkennen om een Regionaal Technologie Centrum (RTC) op te richten. In Groningen, Amsterdam en Alkmaar zijn deze RTC's de schakelfunctie tussen het onderwijs en bedrijfsleven in de regio en fungeren daar als broedplaats voor jonge (door)startende technologische vernieuwende bedrijven, zoals in de ICT, de pharmachemie en grafische industrie.

In het Ontwikkelingsprogramma Haarlem 2000-2004 wordt ingezet op versterking van de zakelijke dienstverlening waarbij samenwerking tussen het locale bedrijfsleven en onderwijs een belangrijke rol speelt. Er wordt in toenemende mate geconstateerd dat Haarlemse bedrijven zich bij RTC's in Amsterdam en Alkmaar melden voor ondersteuning. Na verkennende gesprekken met de Hogeschool Haarlem, NOVA-college en Provincie Noord-Holland, heeft het College van B&W besloten een businessplan te laten opstellen voor een zelfstandig RTC in Haarlem. In dat businessplan moet naar voren komen welk doel het RTC krijgt, welke (boven) locale partijen vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven betrokken zijn, hoe het RTC gehuisvest dient te worden en hoe e.e.a. gefinancierd kan worden. Het businessplan wordt opgesteld door de Zernike Group, die nauw betrokken is geweest bij het opzetten van de RTC's in Groningen, Alkmaar en Amsterdam en zal voor de zomer worden afgerond.

8 maart 2000

Deel: ' Mogelijk Regionaal Technologie Centrum in Haarlem '
Lees ook