Gemeente Enschede

B. en W.-bericht 2002- 28

Collegevergadering van dinsdag 23 juli 2002

Mogelijk rijksmonumenten op vliegbasis

B en W willen de rijksoverheid voorstellen de brandweergarage C20, de rolbaan en de inschietbaan op de vliegbasis Twente aan te wijzen als rijksmonumenten. Het college volgt daarmee het advies van de monumentencommissie, die in een bezoek aan de vliegbasis alle genomineerde objecten heeft bekeken. De initiatiefnemer voor dit voorstel, De Nederlandse Federatie voor Luchtvaartarchitectuur (NFLA), had in eerste instantie meerdere objecten aangedragen aan de monumentencommissie. Enkele gebouwen zijn echter dusdanig veranderd door verbouwingen, dat ze volgens de commissie teveel aan monumentale waarde hebben ingeboet. Over het gebouw C20 (de huidige brandweergarage) daarentegen oordeelt de commissie dat deze 'een grote architectonische waarde vertegenwoordigt, van grote gaafheid is en ook qua situering bijzonder is.' De rolbaan en de inschietbaan zijn in het wensenlijstje opgenomen vanwege hun historische waarde.
---

Deel: ' Mogelijk rijksmonumenten op vliegbasis Twente '
Lees ook