VOOR ONMIDDELLIJKE BEKENDMAKING

Rechtbank bepaalt tijdschema voor definitieve goedkeuring van voorgesteld Akkoord van 1,25 miljard US dollar met Zwitserse Banken in verband met de Shoah

Amerikaanse rechter beveelt wereldwijde kennisgeving aan potentiële rechthebbenden

New York 29 juni 1999 Een Amerikaanse federale rechter heeft 29 november 1999 vastgesteld als datum voor de hoorzitting inzake de billijkheid van het voorgestelde Akkoord van 1,25 miljard US dollar ter beslechting van de aanspraken in verband met de Shoah periode tussen slachtoffers van nazi vervolging en Zwitserse banken en andere Zwitserse entiteiten. Hoewel de rechtszaak in de Verenigde Staten is aangespannen, heeft het voorgestelde Akkoord betrekking op overlevenden en erfgenamen over de hele wereld, dus ook in Nederland. De Hoorzitting over Billijkheid is de laatste stap voorafgaand aan goedkeuring van het Akkoord door de Rechtbank. De Rechtbank heeft bevolen dat overlevenden van de Shoah en nabestaanden op de hoogte dienen te worden gesteld van hun rechten volgens het voorgestelde Akkoord door verspreiding van een Schriftelijke Kennisgeving met inbegrip van de gerechtelijke bekendmaking en een Basisaanvraagformulier. Het pakket met de Schriftelijke Kennisgeving is verkrijgbaar door te schrijven naar "Information Holocaust Victim Assets Litigation Administration" [adres: P.O. Box 8539, San Fransisco, CA 94128 8539, U.S.A.]; door een speciaal gratis telefoonnummer te bellen [0800 022 4302]; of door de documenten inzake de Kennisgeving te downloaden van http://www.swissbankclaims.com via het World Wide Web van het Internet. Het wereldwijde kennisgevingsprogramma voor het Akkoord zal o.a. de volgende onderdelen bevatten: het verzenden van een directe Schriftelijke Kennisgeving aan bekende overlevenden van de Shoah en erfgenamen, het inkopen van advertentieruimte, het alarmeren van de nieuwsmedia en het inschakelen van bestuursorganisaties om te proberen in contact te komen met potentiële rechthebbenden. Het vier maanden durende kennisgevingsinitiatief zal worden gericht op 108 landen waar mogelijke Rechthebbenden verblijven.

Terugvorderingsproces
Het terugvorderingsproces zal alleen dan plaatsvinden als de Amerikaanse Rechtbank het Akkoord tijdens de hoorzitting van 29 november 1999 goedkeurt als zijnde redelijk en billijk. Er is nog geen terugvorderingsproces. Personen die eventueel een aanspraak willen doen gelden op grond van het Akkoord van 1,25 miljard US dollar moeten de procedures volgen die uiteengezet zijn in het pakket met de Schriftelijke Kennisgeving. Als het Akkoord wordt goedgekeurd, dan zal een "Special Master" die al door de Rechtbank is aangesteld Judah Gribetz, Esquire een Verdelingsplan opstellen dat rond eind december 1999 aan de Rechtbank zal worden voorgelegd. Vervolgens zal de Amerikaanse Rechtbank een definitief plan aannemen en zal er snel een proces van uitbetaling worden opgezet. De Rechtbank heeft belanghebbende partijen uitgenodigd om nu contact op te nemen met de "Special Master" om hun opvattingen over toedeling en uitbetaling van het fonds van 1,25 miljard US dollar voor te leggen door te schrijven naar "Special Master/Distribution Holocaust Victim Assets Litigation Administration" [adres: P.O. Box 8539, San Fransisco, CA 94128 8539, U.S.A.] "Indien het Akkoord wordt goedgekeurd, is het onze bedoeling de fondsen zo snel mogelijk uit te betalen" aldus Morris A. Ratner, partner bij Lieff, Cabraser, Heimann & Bernstein, advocatenfirma in San Francisco en New York City, één van de door de Rechtbank aangestelde raadslieden van de groepen van Rechthebbenden die rechtsvervolging inzake de Shoah heeft ingesteld tegen de Zwitserse entiteiten en een akkoord heeft verkregen. " Het is van essentieel belang dat personen die in aanmerking komen voor het Akkoord de Kennisgeving krijgen en beoordelen, en de daarin aangegeven procedures volgen om hun rechten te beschermen, " zei Ratner. Voorafgaand aan de Hoorzitting inzake Billijkheid moeten personen die bezwaren tegen het Akkoord willen inbrengen dit doen door vóór 22 oktober 1999 te schrijven naar het adres dat is aangegeven in de Schriftelijke Kennisgeving. Bovendien moeten personen die slachtoffer of doelwit zijn geweest van nazi vervolging en die zich willen uitsluiten van het Akkoord de Rechtbank vóór 22 oktober 1999 schriftelijk in kennis stellen van hun besluit. Door zichzelf uit te sluiten, beschermen personen hun recht om onafhankelijk en op eigen kosten rechtsvervolging in te stellen, maar ze mogen niet deelnemen aan en geen aandeel ontvangen van het Akkoord. Personen die aan ongeacht welk terugvorderingsprogramma willen deelnemen moeten dit ook vóór 22 oktober 1999 schriftelijk berichten aan de Administrateur van Kennisgevingen.

Wie komt in aanmerking?
Het akkoord heeft betrekking op personen die deel uit maken van één van de volgende vijf groepen Rechthebbenden. Vier groepen Rechthebbenden bestaan uit "Slachtoffers of doelwitten van de Shoah"; dit zijn alle personen, handelszaken en groepen die door het nazi regime of de vertegenwoordigers ervan vervolgd werden of het doelwit van vervolging waren omwille van het feit dat ze Joden, zigeuners, getuigen van Jehovah, homosexuelen of fysisch of mentaal gehandicapten waren of omwille van het feit dat men dacht dat ze dat waren, EN die:

1. vóór 9 mei 1945 bezittingen in bewaring hadden gegeven bij een Zwitserse bank, een Zwitsers beleggingsfonds of een andere Zwitserse beheerder van fondsen, OF


2. vorderingen hebben tegen Zwitserse Entiteiten met betrekking tot bezittingen die zijn gestolen of in beslag genomen door het nazi regime (voor deze tweede groep van Rechthebbenden gelden ook de vorderingen tegen Zwitserse Entiteiten met betrekking tot "Verborgen bezittingen", nl. bezittingen die tussen 1933 en 1946 door een Zwitserse Entiteit achtergehouden werden ten voordele van een onderneming in de Asmogendheden of van een persoon verbonden aan het nazi regime), OF

3. slavenarbeid verrichtten voor personen of organisaties die de inkomsten of de opbrengst van die arbeid bij Zwitserse Entiteiten deponeerden of via Zwitserse Entiteiten met die inkomsten of opbrengst handel dreven, OF
4. vruchteloos Zwitserland probeerden binnen te komen om aan de nazi vervolging te ontsnappen of, nadat ze in Zwitserland toegelaten waren, mishandeld werden en ten gevolge daarvan een klacht hebben tegen een Zwitserse Entiteit.

Een vijfde groep van Rechthebbenden bestaat uit personen die, ongeacht of ze het eigenlijke slachtoffer danwel het doelwit uitmaakten van nazi vervolging, slavenarbeid verrichtten op een plaats, waar ook gelegen, die het eigendom was van een Zwitserse Entiteit of die door een Zwitserse Entiteit beheerd werd.

Alle groepen van Rechthebbenden omvatten ook de nabestaanden en erfgenamen van de hierboven beschreven personen en entiteiten.

De rechtszaak is aangespannen in de vorm van een proces uit naam van een groep; dat wil zeggen een groep personen die een eis instellen namens zichzelf alsmede namens alle leden van een grotere "groep" onbekende slachtoffers die in dezelfde situatie verkeren. Indien de Rechtbank dit goedkeurt, is het voorgestelde Akkoord met al zijn voorwaarden bindend voor de gehele groep.

OPMERKING: Extra informatie voor verslaggevers is beschikbaar op het World Wide Web op http://www.swissbankclaims.com/media. Het geluidsgedeelte van de Engelstalige persconferentie uit New York City zal live vanaf die website over het Web worden uitgezonden op 29 juni 1999, om 16.30 uur Nederlandse tijd, Amerikaanse oostelijke zomertijd 10.30 uur. Het Web bericht zal opgeslagen blijven voor latere raadpleging.

einde van dit persbericht

CONTACTPERSOON:
Dhr F.P.J. van Kleef Burson Marsteller
Tel.: 070 3624861

Deel: ' Mogelijk Shoah Akkoord met Zwitserse Banken '
Lees ook