Universiteit Twente


PB 99/010 2 februari 1999

Adviescommissie Opleidingsaanbod (ACO) positief over aanvraag

Mogelijk snel nieuwe UT-opleiding Telematica

Een opleiding Telematica aan de Universiteit Twente is een belangrijke aanvulling op het bestaande aanbod van wetenschappelijke opleidingen in Nederland. Tot die conclusie komt de Adviescommissie Onderwijsaanbod (ACO). De UT kan nu een aanvraag voor deze nieuwe opleiding indienen bij minister L. M. L. H. A. (Loek) Hermans van OC & W. De UT wil zo spoedig mogelijk met de opleiding starten.

Een groentengigant die zijn kwekers via het computernetwerk kan opgeven op welke datum de spinazie en boontjes geoogst en geleverd moeten worden. En chirurgen die elkaar via geavanceerde verbindingen niet alleen vertellen, maar ook laten zien hoe een patiënt eraan toe is, en die zelfs op afstand kunnen opereren. Het is of wordt allemaal mogelijk via telematica, de combinatie van telecommunicatie en informatica.

De beoogde Telematica-opleiding zou uniek zijn voor Nederland. Het accent zal liggen op het ontwerpen en realiseren van telematica-systemen en -toepassingen in diverse maatschappelijke sectoren. Daarnaast wil de opleiding kennis van informatietechniek en elektrotechniek bijbrengen en aandacht schenken aan bedrijfskundige en maatschappelijke aspecten van de telematica en algemene vorming.

Volgens de ACO kampt de arbeidsmarkt met grote en structurele tekorten op het vlak van de Informatie- en Communicatietechnologie. Markstudies tonen aan dat gedurende de komende vijf jaar slechts voor de helft in de vraag naar ICT-ingenieurs kan worden voorzien met afgestudeerden uit de informatie- en communicatietechniek. Bij ongewijzigd beleid zouden de tekorten aan telematici in Nederland zelfs nog verder kunnen oplopen.

De samenleving, zo vervolgt de ACO, is in toenemende mate afhankelijk van telematicasystemen en -toepassingen in verschillende maatschappelijke sectoren. Doordat telematica zich manifesteert als een enabeling technology met een sterk multiplier-effect in een breed scala van toepassingsgebieden, zijn er aanzienlijk meer gebruikerssectoren dan de technische sector. Juist in gebruikerssectoren als onderwijs, handel, transport, gezondheidszorg wordt een grote vraag naar telematici verwacht.

Op basis van onderzoek naar de belangstelling voor deze nieuwe opleiding verwacht de Universiteit Twente een jaarlijkse instroom van tenminste 100 studenten. Naar verwachting zal de grootste groep afkomstig zijn uit het reservoir VWO'ers met het voor techniek geschikte vakkenpakket die nu nog kiezen voor een opleiding buiten de (harde) techniek.

Contactpersoon: Voorlichting en Externe Betrekkingen, drs. Berend Meijering, tel. (053) 489 4244, e-mail: b.meijering@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' Mogelijk snel nieuwe UT-opleiding Telematica '
Lees ook