expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Betuweroute en railgoederenmarkt

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Persbericht Ministerraad
26 maart 1999

VERKEER & WATERSTAAT LEGT MOGELIJKHEDEN VAN EXPLOITATIE BETUWEROUTE

VOOR AAN PRIVATE SECTOR

De overheid streeft naar private betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van de Betuweroute en de railgoederenmarkt. Een bedrijfsmatige exploitant die een zelfstandig belang heeft bij meer railgoederenvervoer heeft de voorkeur. Het aanbesteden van exploitatierechten voor infrastructuur is momenteel nog niet opportuun. Er wordt begonnen met de voorbereiding van een eventueel op te richten ontwikkelingsmaatschappij. In een marktconsultatie kan de private sector aangeven hoe en wanneer hij private betrokkenheid wil invullen. Dit schrijven de ministers Netelenbos van V&W en Zalm van Financiën in een brief die aan de Tweede Kamer zal worden gezonden. De ministerraad heeft ingestemd met de brief.

Het doel is een optimaal gebruik van de Betuweroute en de verschuiving van goederenvervoer van de weg naar spoor en binnenvaart. Voor een verschuiving naar het spoor zijn betrouwbare, snelle (inter)nationale railgoederenpaden een belangrijke voorwaarde. Er is in de railgoederenketen echter nog geen partij die zich specifiek inzet voor het actief ontwikkelen en bedrijfsmatig exploiteren van de capaciteit van de railinfrastructuur. Een private partij kan met haar kennis van de markt het beste de marktpotentie inschatten, de vervoersvraag stimuleren en daarop snel reageren en vervoerders pro-actief benaderen.

De marktconsultatie zal beginnen in mei. Aan private partijen worden plannen voorgelegd om een ontwikkelingsmaatschappij op te richten. Daarnaast worden alle producten getoetst op wenselijkheid en haalbaarheid. Op basis van informatie uit de marktconsultatie leggen de ministers in het voorjaar van 2000 een voorstel voor de oprichting van een ontwikkelingsmaatschappij voor aan de Tweede Kamer.

RVD, 26.03.1999

26 mrt 99 17:27

Deel: ' Mogelijkheden exploitatie Betuweroute voor private sector '
Lees ook