Persbericht Amsterdam Exchanges


20 May 1999

Amsterdam Exchanges berekent AEX-index 'tot in lengte van dagen'

'Ik heb in een gesprek met journalisten gezegd dat de Nederlandse topfondsen op termijn deel zullen gaan uitmaken van een groter Europees geheel. Prompt verschijnen er dan berichten in de kranten dat de AEX-index zal verdwijnen. Dat is natuurlijk niet zo. De AEX-index zal door ons tot in lengte van dagen verzorgd en verrekend worden. Dat commitment mag niet verward worden met de mogelijkheid dat beleggers hun aandacht steeds meer gaan verleggen van landenindices naar pan-Europese indices en sectorindices. Indexproducten die wij ook in onze stal hebben. Kijk bijvoorbeeld naar de recent geïntroduceerde sectorindices, de Amsterdam Financials Sector Index (AFSX) en de Amsterdam Informatie Technologie Sector Index (AISX).'

Dat zei President-directeur George Möller van Amsterdam Exchanges vandaag tijdens een lunchbijeenkomst voor de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Doetinchem. De volledige tekst van de speech treft u hieronder aan.

Amsterdam Exchanges op weg naar de 21 eeuw

Speech van George Möller, president-directeur van Amsterdam Exchanges, bij de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Doetinchem, 20 april 1999.

Dames en heren,

Ik dank u voor de gelegenheid om u hier in Doetinchem iets te mogen vertellen over Amsterdam Exchanges. Ik zal u iets vertellen over onze organisatie, over onze producten en over de strategie die wij op de drempel van de volgende eeuw hanteren. Amsterdam Exchanges is de Nederlandse beursorganisatie voor aandelen, obligaties, opties, futures, warrants en special products. Wij verzorgen voor deze producten de notering, de handel, de afwikkeling van de transactie en de garantie tot nakoming van de verplichtingen. Tevens verzorgen wij de bewaring van de aandeelbewijzen of certificaten. Daarnaast verspreiden wij de koersinformatie die u elke seconde op internet of op uw televisie kunt aflezen, en die ook dagelijks in vele kranten en andere media wordt afgedrukt.

Amsterdam is een van de oudste beurssteden ter wereld. De eerste transacties in Amsterdam vonden plaats in 1602. Het ging daarbij om aandelen, toen nog acties geheten, in de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Lange tijd waren de Amsterdamse beurzen georganiseerd in een verenigingsvorm. De banken, commissionairs en andere handelaren waren lid. Sinds 1997 zijn we echter een 'normaal' bedrijf, georganiseerd als Naamloze Vennootschap.

Amsterdam Exchanges N.V. bestaat uit een aantal werkmaatschappijen, die ik even kort zal toelichten.

De AEX-Effectenbeurs is onder meer verantwoordelijk voor het organiseren van de openbare kapitaalmarkt van Nederland. Dit betreft zowel het emissiebedrijf (de zogeheten primaire markt) als de handel (secundaire markt). In totaal zijn ruim 800 aandelenfondsen en ruim 1000 obligatiefondsen genoteerd. Het betreft effecten van Nederlandse en buitenlandse ondernemingen en overheden. Gemeten naar marktwaarde is de AEX-Effectenbeurs de derde beurs binnen de eurozone.

Op de AEX-Optiebeurs worden opties en futures verhandeld op aandelen, obligaties, edele metalen, aandelenindices en vreemde valuta. Op de AEX-Optiebeurs worden deze producten verhandeld via het zogenaamde 'open outcry'-systeem. U kent vast de televisiebeelden van roepende handelaren op deze beurs.
Op de AEX-Agrarische Termijnmarkt, een dochteronderneming van de AEX-Optiebeurs, worden opties en futures op aardappelen en andere agrarische producten verhandeld.

AEX-Clearing & Depository verzorgt de afwikkeling van transacties die tot stand zijn gekomen o de beurzen van Amsterdam Exchanges en bewaart de op deze beurs genoteerde effecten. Tevens verzorgt AEX-Clearing & Depository de afwikkeling van transacties die niet op Amsterdam Exchanges tot stand zijn gekomen. Dit betreft onder meer effecten die worden verhandeld op de incourante markt en geldmarktpapier zoals 'commercial paper' en 'medium term noties'.

AEX-Information Technology is verantwoordelijk voor de afwikkeling en het beheer van de geautomatiseerde systemen van Amsterdam Exchanges. Informatie-technologie speelt een vitale rol in het handels- en afwikkelingsproces.

AEX-Data Services beheert en verkoopt de beurs- en koersinformatie van Amsterdam Exchanges. Ook treedt zij op als uitgever voor derden op het gebied van beursgerelateerde informatie.

Met de komst van de euro, die begin dit jaar op een groot aantal Europese effectenbeurzen is geïntroduceerd, worden de internationale ontwikkelingen steeds belangrijker, zowel voor U als voor ons. Als gevolg van de introductie van die ene Europese munt, ontstaat er steeds meer behoefte bij beleggers om in heel Europa te beleggen. Het wordt steeds normaler om aandelen BASF of Bayer in te ruilen voor aandelen Akzo Nobel. Om aan deze wens van beleggers tegemoet te komen hebben acht Europese beurzen de handen ineengeslagen. Ruim twee weken geleden heb ik samen met de presidenten van de beurzen van Brussel, Frankfurt, Londen, Madrid, Milaan, Parijs en Zwitserland een zogenaamde 'Memorandum of Understanding' ondertekend. Daarin hebben wij afgesproken om te werken aan één handelsplatform waar de grootste Europese aandelenfondsen verhandeld kunnen worden. Ik heb bij die gelegenheid in een gesprek met journalisten gezegd dat de Nederlandse topfondsen op termijn deel zullen gaan uitmaken van een groter Europees geheel. Prompt verschijnen er dan berichten in de kranten dat de AEX-index zal verdwijnen. Dat is natuurlijk niet zo. De AEX-index zal door ons tot in lengte van dagen verzorgd en verrekend worden. Dat commitment mag niet verward worden met de mogelijkheid dat beleggers hun aandacht steeds meer gaan verleggen van landenindices naar pan-Europese indices en sectorindices. Indexproducten die wij ook in onze stal hebben. Kijk bijvoorbeeld naar de recent geïntroduceerde sectorindices, de Amsterdam Financials Sector Index (AFSX) en de Amsterdam Informatie Technologie Sector Index (AISX).

Dat wij nog zeer veel waarde hechten aan onze AEX-index, blijkt uit het feit dat wij nog steeds actief bezig zijn om de handel in deze index te bevorderen. Zoals u allen weet is de AEX-index de afgelopen jaren hard gestegen. Nog maar enkele jaren geleden noteerde de AEX-index in guldens gemeten rond de 550 punten. Nu beweegt de AEX-index in euros gemeten zich rond dit niveau. De index is dus in enkele jaren tijd meer dan verdubbeld. Uiteraard had dit zijn invloed op de prijs die beleggers betalen voor opties en futures op deze populaire index. Steeds meer particuliere beleggers moesten tot hun spijt om die reden afzien van het beleggen met opties. Om aan die beleggers tegemoet te komen hebben we naast de bestaande opties en futures op de AEX-index een nieuw contract geïntroduceerd met een tien maal zo lage handelseenheid. Wij noemen dit product de AEX-light. In plaats van AEX-Opties per kilo te kopen, kunt u bij ons dus in het vervolg ook AEX-Opties per ons kopen.

Dames en heren,

Ik wil het hierbij laten, om u nog in de gelegenheid te kunnen bieden om vragen te stellen.

Ik dank u voor uw aandacht.

© Amsterdam Exchanges / Pers en Public Affairs

Deel: ' Möller AEX-index blijft 'tot in lengte van dagen' '
Lees ook