Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Moment van bezinning in onderhandelingen BFN

Op 30 mei 2002 hebben wij voor het laatst gesproken met de heer Hoek over de nieuwe CAO voor BFN.

Wij hebben BFN gemeld dat voor de huidige financiële en economische situatie geen enkele aanleiding bestaat om over verslechtering van arbeidsvoorwaarden te spreken. BFN blijft echter van mening dat de continuïteit in gevaar komt indien de arbeidsvoorwaarden BFN op lange termijn boven de arbeidsvoorwaarden van de concurrenten blijven liggen. Tevens vindt BFN dat zij een aantal goede voorstellen heeft gedaan die voorkómen dat de werknemers er werkelijk veel op achteruit gaan.

Tijdens het gesprek werd nogmaals duidelijk dat partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. Afgesproken is dat BFN zich nog eenmaal over alle arbeids-voorwaardelijke verschillen buigt en met een nieuw voorstel komt. CNV Media heeft BFN een overzicht gestuurd dat in overleg met u is opgesteld. Hierin staan alle verschillen genoemd. BFN zal haar reactie hierop nog kenbaar maken. De vakbonden zijn bereid nog éénmaal met BFN aan tafel te gaan om te zien of verder onderhandelen zin heeft. Dit gesprek zal in de loop van juli plaats vinden. Uiteraard zullen wij u informeren over de uitkomsten van de komende bespreking.

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel dan met Steffe Bak, bestuurder te Hoofddorp (waarnemer voor Harm Haverkamp in verband met diens vakantie), telefoon 023- 5651052. Email: s.bak@cnvdibo.nl

Hilversum, 18 juni 2002.

Deel: ' Moment van bezinning in onderhandelingen BFN '
Lees ook