gemeente utrecht

mondelinge vragen m.e.j. eggermont (sp), inzake het tussenvonnis luchtkwaliteit

op 15 december kwam de gemeente met een persbericht over het tussenvonnis van het hof over de effectiviteit van de gemeentelijke plannen ten aanzien van de luchtkwaliteit. naar het oordeel van de sp een opmerkelijk persbericht. www.allesoverutrecht.nl kopte naar aanleiding van dit persbericht treffend: "Luchtkwaliteit: Utrecht weet het niet meer". Een pijnlijke kwalificatie die de geloofwaardigheid van de gemeente nog verder aantast.

Centraal in het tussenvonnis staat de stelling van het Hof dat alleen de daadwerkelijk vastgestelde concentraties stikstofdioxide voor haar relevant zijn in haar rol van rechterlijk toezicht op de effectiviteit van de plannen. Debatten over de achtergrondconcentratie, daar heeft het Hof geen zin in, die zijn immers alleen van belang voor het rekenmodel. Waarover een ieder weet: bullshit in = bullshit out.

Zonder geloofwaardigheid is de overheid niet in staat om plannen uit te voeren. Ten aanzien van de luchtkwaliteit staat deze geloofwaardigheid al tijden onder druk. Dat moet je de SP niet verwijten, de heer van Oosten niet verwijten, het Hof niet verwijten. Geloofwaardigheid moet je verdienen. De gemeente staat door dit tussenvonnis nu op een kruispunt. Slaat ze linksaf en grijpt ze dit vonnis aan om haar geloofwaardigheid terug te verdienen, of blijft ze doormodderen.

Naar aanleiding van dit tussenvonnis en het persbericht van de gemeente heeft de SP de volgende vragen:


1. Wat vindt de wethouder van de claim van het Hof over haar rol van rechterlijk toezicht op de effectiviteit van de reeds ontwikkelde plannen?


2. Is de wethouder het met de SP eens dat dit een andere rol is dan de rol van de Bestuursrechter die een plan dat nog in ontwikkeling is moet beoordelen?


3. Is de wethouder het met de SP eens dat het Hof vanuit haar rol andere gegevens nodig heeft namelijk metingen in plaats van berekeningen?


4. Is de gemeente in staat om het Hof de door haar gevraagde metingen te leveren?


5. Is de wethouder het eens met de stelling: "hoe langer de gemeente wacht met het invoeren van een fijnmazig meetnetwerk van de luchtkwaliteit, hoe meer vertraging gemeentelijke plannen oplopen door gerechtelijke procedures"? Zo neen, waarom niet?

---- --

Deel: ' Mondelinge vragen inzake het tussenvonnis luchtkwaliteit '


Lees ook