Nieuws van de Socialistische Partij


Mondelinge vragen Remi Poppe over sluiting NS-loketten


01-06-99
Vragen van het lid Poppe aan de minister van Verkeer en Waterstaat, over het voornemen van de NS de loketten op stations te sluiten.

De heer Poppe (SP): Voorzitter! Een storm van protest is losgebarsten over de dreigende sluiting van de loketten op de stations. De Nederlandse Spoorwegen willen af van kaartverkoop door mensen van vlees en bloed aan wie je
voor hetzelfde geld ook nog kunt vragen hoe laat en van welk perron de trein vertrekt. Reizigers kunnen hun kaartje straks alleen nog uit de automaat trekken. Als pleister
op de wonde komen er betere automaten -- dat wel -- maar ook camera's en op kleinere stations praatpalen. Ten slotte komen er op 47 grote stations informatiebalies, waarvan
er nu overigens al een paar zijn. Volgens de NS gaat het om een kwaliteitsimpuls. Uit de reactie van reizigers, maar ook van bijvoorbeeld de ouderen- en gehandicaptenorganisaties blijkt dat de meeste mensen dit toch anders zien. Zij vinden dat de NS de reizigers voor
paal, zeg maar voor praatpaal, zetten. Kaartautomaten zijn, wat de SP-fractie betreft, prima als aanvulling op loketverkoop, als zij tenminste goed te bedienen zijn. Er zijn echter nog steeds grote groepen reizigers die een automaat niet kunnen of willen gebruiken, bijvoorbeeld
ouderen, gehandicapten of toeristen. De spoorwegen zouden na de verzelfstandiging klantvriendelijker wordt. Dat is hier althans steeds gezegd. Niet dus! Zij zijn echter wel steeds commerciëler geworden. Na de vele protesten lijken de
NS overigens een beetje te dimmen. Het sluitingsjaar voor de loketten van 2003 is niet meer keihard; het is nu meer een richtdatum. Die toezegging is voor de SP-fractie echter onvoldoende, gezien de geschiedenis. In 1995 waren er in deze Kamer al vele kritische vragen over het sluiten van loketten op een groot aantal stations in Zuid-Limburg. Ze gingen toch dicht. In 1996 gingen nog eens 51 stationsloketten dicht. Bovendien zijn de openingstijden op vele andere stations drastisch beperkt. Een voorbeeld is Veenendaal-centrum. Dat is toch een woonplaats met 60.000 inwoners, maar het loket is daar alleen 's morgens open
en op zondag kijk je daar de hele dag tegen het rolluik aan. Voorzitter! Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heb ik de volgende twee vragen aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Deelt de minister de mening van de NS dat het sluiten van loketten een kwaliteitsimpuls is of deelt zij meer mijn mening dat de NS er met de reizigersservice
niet voor gaan, maar er juist vandoor gaan?
Is de minister bereid -- de Staat is immers nog steeds voor 100% eigenaar van de NS -- garanties te eisen van de NS voor de kwaliteit van de dienstverlening, zoals het openhouden van loketten voor reizigers die daaraan behoefte
hebben?

Deel: ' Mondelinge vragen Remi Poppe over sluiting NS-loketten '
Lees ook